האיסלאם דת של שלום

האיסלאם דת של שלום

אחד המונחים שהופיעו בתקופה האחרונה הוא המונח של “הטרור”, מספר רב של שונאי האיסלאם ניסה לאורך הזמן לקשור בין האיסלאם לבין הטרור, אלא שטענה זו היא מופרכת . המונח “טרור” הוא משקף את העוול, עריצות ותוקפנות נגד האחרים, האיסלאם נאשם בטענות האלו, באופן שהצורה הזאת הפכה קשורה לאיסלאם ולמסלמים אצל הרבה אנשים שאינם יודעים האיסלאם בעוד שהאיסלאם חף מפשע זה.

המטרה של האשמת האיסלאם בטרור הוא להסיח את דעתם של האנשים מהדברים שמסביב והמזימות שנרקמות נגדם, דבר שמעיד על כך שהמטרה של האשמת האסילאם והנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בטרור הוא להרחיק את האנשים מהדת הגדולה הזאת, היא שהאנשים אשר האשימו את האיסלאם בטענות האלו לא העיזו לתאר את הטבח של סברה ושתילה בטרור או מעשי הטבח אשר קורים באופן שגרתי נגד הנשים והילדים של בני העם הפלסטיני הכבוש, האנשים אלה לא העיזו גם כן לתאר את  הריגת המספר הגדול של האנשים בוייטנאם או ביפן לאחר ההתקפה הגרעינת ואו החפים מפשע אשר נהרגים בכל יום במדינה הפלסטינת במילה טרור אלא שתיארו אותם במשחררים ומושיעים.

דבר אחר הוא שהאיסלאם לא האיץ במוסלמים להיות טרוריסטים אלא שקרא להם להילחם למען אללה, ולמען הדת שלהם. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:

“הכינו כוח לקראתם ככל שתוכלו, וסוסים רתומים לקרב,  אשר בהם  תזרעו  מורא בלב אויב אללה ואויבכם,  ובלב אחרים  מלבדם  אשר לא תכירום,  אך  אללה יכירם. כל אשר תוציאו למען  אללה, תושב לכם  תמורתו במלואה, ולא תקופחו” (סורת המלקוח:60).

המלחמה הזו, שמספר רב מכנים אותה “טרור” נהוגה על ידי כל  המדינות, מבחינת הכנת הצבאות, ורכשית הנשק ופיתוח הצבאות האלה וסיפוק את כל הנשקים החדשים בתחום הגנה והלחימה במטרה להפחיד ולהרתיע את האויבים, אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו בקוראן הקדוש את ההבדל בין הטרור הרע לבין ההתנגדות הלגיטימית, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:

“הילחמו למען אללה באלה אשר יילחמו בכם, ואל תשלחו יד. אללה אינו אוהב את השולחים יד” (סורת  הפרה:190). 

הטרור הרע מופיע כתוצאה לסיבות מסוימות אשר עוזרים ומזרזים את הופעתו של הטרור הזה, הטרור בא כתוצאה ישרה של לחצים אשר הגיעו לרמה שאי אפשר לכבוש אותם, או כפי שנאמר ” הלחץ מביא לפיצוץ”, הטרוריסט האמיתי הוא אשר עושה את הטרור הרע המתגמש בדיכוי האנשים וכיבוש ארצם ושלילת כספם וחירותם וניצול את האנשים האלה לשרת את המטרות שלהם.

המשטרים הערוכים על ידי בני האדם  נוהגים בשיטות אשר מתכוונת  להשיג את האושר של קבוצת אנשים מהחברה בלבד או להשיג את האושר של מדינה על חשובונה של מדינה אחרת, כיוון  שהמשטרים האלה לא הציבו את האינטרס הציבורי של כל האנשים כמטרה בגלל שהמשטרים האלה משתדלים אך ורק להשיג את האינטרס של קבוצה מסוימת של האנשים על רקע האזרחות, הצבע, אזור גֵּאוֹגרפי או זמן מסוים. הדבר הזה בא כתוצאה לכישלון המשטרים האלה ואובדן המניע ההומניטרי בעובדות היסוד של המשטרים  האלה.

דת האיסלאם קבעה כמה בסיסים אשר מארגנים את מערכת היחסים  בהתנהגות עם האויבים שהשפיעו השפעה גדולה בקליטת שנאתם של האויבים על רקע ההתנהגות הברורה של האיסלאם הרחוקה מצביעות והחנופה וקריאתה  לצדק ודחיית העוול.

האסלאם, לעומת זאת, הוא דת מקיפה ואוניברסלית לכל הגזעים והמעמדות של אנשים לא נוטה לשרת קטגוריה או קבוצה מסוימת של אנשים, אלא שמטרתה במיוחד כדי לענות על הצרכים של האנושות כולה מבחינה מוסרית, רוחנית , חברתית, משפטית וכלכליות.

מטרתו של האיסלאם היא להקים החברה האנושית האידיאלית שבה מתפשטת האחווה בהדרכה האלוהית בקרב האנשים. חלק מהמשימה שלו הוא להקים צדק בכל העת ובכל הרמות, כדי לשמור על יחסי ידידות גם עם אויבים פוטנציאליים, כדי לקדם את השלום בכל ההזדמנויות האפשריות. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב

“אין אללה אוסר עליכם לכבד ולעשות צדק עם אלה אשר לא יילחמו בכם בשל הדת ולא יגרשוכם ממושבותיכם. אללה אוהב את העושים צדק* אללה אוסר עליכם לקחת לכם למגנינים את אלה אשר לחמו בכם בשל הדת וגישרו אתכם ממושבותיכם וסייעו לגרש אתכם. הלוקחים אותם למגינים הם בני העוולה.” (סורת העומדות למבחן:9-8).

אני מקווה  שחוקרים ומלומדים יחקרו את האסלאם ואת החוקים והעקרונות שלו, באופן אובייקטיבי ולהבחין ביופי אמיתי, צדק, יושר, כנות ונדיבות של האסלאם.

אחת מהעדויות של הגדולה של האמונה בדת הזו למרות התמיכה החלשה של חסדיו הן מבחינה אנושית והן מבחינה כספית היא העמידה האיתנה בפני המזמות של האויבים המבקרים והאויבים והמרושעים של דת האיסלאם, אשר ניסו להרחיק את האנשים מלהאמין באיסלאם, ולמנוע את התפשטותה של הדת הזו, למרות כל הניסיונות והמזימות האלה האנשים מאמינים וממרים את דתם לאיסלאם בכל יום, כיוון שהאיסלאם הוא דת הטבע, האנשים מוצאים באיסלאם הסיפוק המלא הן רוחני והן המוסרי.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s