Кыргызча(Kirghiz) Library

Кыргызча(Kirghiz) Library

Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book

 

Кнъъ «жерде» эмес эрде.

Абу Хамза деген эмирдин эки аялы бар эле. Биръъс кош бойлуу болгондо эркек бала търъйт деп мт кылып жрптр. Бирок тилекке каршы аялы кыз перзент търъгън экен, аялы кнъъ кылгандай таарынып, кошуна жашаган экинчи аялынын йнъ чыгып, кыз търъгън аялынын йнъ такыр кирбей коюптур. Бир кн кыздын апасы кйъъс кндъшнн йндъ олтурган мезгилде кызын эркелетип олтуруп «кйъъм уксун» деп атайын бийик добуш менен мындай деп ырдап кириптир.

Абу Хамза эмне чн келбейт бизге?
Жръктъг мээриминен бербейт бизге.
Эркек търъп бербеди деп ачууланат,
Биздин колдо ыктыяр жок, атаганат.
Мен болгону «жермин», кйъъм – Дыйкан Баба,
Эккениёди ъндръмн болбо капа.

Зирек аялынын бул ырын угуп, Абу Хамзанын къз ачыла тшп, аялын жок жерден къёлн оорутуп койгонун сезип чуркап кириптир дагы кечирим сурап дагы мурдагыдай адилеттлк менен жашай баштаптыр.

Машаякчылардын «Чыныгы ишеним» деп аталган гезитинде Г. Эстер дегендин «Чындыкты таануу» деген китебинен үзүндүлөр сандан – санга берилип жатыптыр. Мен № 1 (10) 2006 санындагы үзүндүнү окуп, андагы толгон – токой жалган маалыматтардан жаным кашайды. Машаякчылар өздөрүнүн дин үйрөтүүчүлөрүн «пастер» (койчу), ал эми үйрөнүүчүлөрдү «баран» (кой) дешет. Китеп автору же аны которгондор бүт кыргыз элин «баран» деп эсептейт окшойт, кайдагы жалган маалыматтарды «чындык» деп берип, ошого ишендирүүгө аракеттенишиптир.

Макалада Пакистандык Саид тукумунан чыккан Гулжан деген кыздын атасы менен кошо, шал оорусунан айыгыш үчүн (?) хаж зыяратына барганы, ал жердеги “ибадаттары” жана Зам – зам суусунан айыкпай көңүлүндө шек пайда болгону жөнүндө жазылат. Анда эмесе, Г. Эстердин жалгандарына ирети менен токтолсок.

1-Жалган. Макалада жазылат; «Ага (кара ташка) жакын келгенде мени көтөрүп жүргөндөр замбилди ылдыйлатышып, мага эңкейгенге жардам беришти, мен кара ташты өптүм…»

Ажы мезгилинде Каабаны айлануу өтө тыгын жана кыйын болот. Замбил көтөргөндөр Каабанын кара таш коюлган бурчуна тап – такыр жакындай алышпайт. Алар (замбил көтөргөндөр) кара таштан жыйырма – отуз метр алыста араң айланышат. Замбилдеги майыптар эмес, алты саны аман, өтө бакубат адамдардын арасынан ар миңден бири гана, андай тыгында кара ташка араң жете алат.

2-Жалган. Макаладагы Гүлжан айтат; «Биз бир кезде Ыбрайым сыйынган жерге карай «суранам айыктырчы» деп келишим сыйынуусу менен сыйынганы жөнөдүк»

Биринчиден, мусулмандар «Макоому Ибрахим» деп аталчу Ибрахим намаз окуган жерге «мени айыктырчы» деп шыпаа сурап барбайт. Ал жерде эки ирекет намаз окуп, Аллахка шүгүр кылуу үчүн барат. Экинчиден, мусулмандар ажы ибадатына айыгыш үчүн барышпайт. Айыгыш үчүн биз врачтарга барабыз. Ажыга Аллах буюрган парызды аткаруу үчүн барылат. Жол (сапар) кыйынчылыгына чыдабаган оорулуулар үчүн ажыга баруу парз эмес.

3-Жалган. Гүлжан айтат; «Мени кайрадан майыптык коляскага отургузушту, анан биз аралыгы 0,5 мил болгон бир дөбө менен экинчи дөбөнүн ортосунда жети жолу ары – бери басып өттүк. Ушул жердин жанында Абб – а – Зам – зам (өмүр суусу) бар болчу.

…Адамдар сууну ушул эле жерден темир чөгүндөр менен ичип да сатып алып да жатышты. Биз болсо, бир аз ичип, Пакистанга – үйгө ала кетиш үчүн, менин киринишим үчүн канистирге толтура сатып алдык.»

Биринчиден, ал жерде «Абб – а – Зам – зам» деп айтылбайт. «Маа – у зам – зам» (замзам суусу) деп айтылат. «Аабу Зам – зам» деп персиялыктар гана айтат. Экинчиден, Зам – зам «өмүр суусу» деп которулбайт. «Замми – замми» (токто – токто) деп которулат. Анткени, Аллах ал сууну Ажар жана Ысмайыл үчүн чыгарып берген. Экөө тең суусундугун кандыргандан кийин, Ажар энебиз дагы эле оргуштап ага берген булакка карап «замми – замми» деген. Бирок, бул суу азыркыга чейин токтой элек. Үчүнчүдөн, Зам-замды ажылар темир чөгүндөр менен ичпейт. Татынакай жана бир жолу колдонула турган пластик стакандарда ичет. Төртүнчүдөн, Зам-замды тентек адамдар гана кириниш үчүн албаса, эси жайында болгон адамдар мындай иш жасабайт. Анткени, ал жерде бардык Зам-зам ичилчү жерлерге «ал – ма – у лиш –шурби факат» (замзам суусу жалаң ичиш үчүн) деп бадырайта жазылып турат. Бешинчиден, Сафаа – Марва дагы Зам – зам дагы Аль – Харам мечитинин ичинде. Мечиттин бардык эшиктеринде сакчылар турат жана калдайган канистр ар жакта турсун, кичинекей бөтөлкөнү алып кирүүгө да тыюуу салынат. Алтынчыдан, Зам – зам суусу Аль – Харамдын ичинде сатылбайт.

4-Жалган. Гүлжан өз икаясында «Мухаммад көмүлгөн Медина мечити» дейт.

Биздин пайгамбарыбыз мечитке көмүлгөн эмес, мечитке кошуна турган өзүнүн үйүнө көмүлгөн. Анткени пайгамбарлар жаны үзүлгөн жерге көмүлүүгө тийиш эле. Кийин, халифтердин заманында мусулмандар мечитке батпай, мечит кеңейтилгенде пайгамбарыбыздын кабыры мечиттин короосунун ичинде калып калган.

5-Жалган. Гүлжан айтат; «адамдар мүрзө үстүндөгү ташты өөп, гүл коюп, акчаларды ыргытып жатышты. Мечиттин короосунда диний ырлар ырдалып жатты»

«Таппасаң сыйпала» деп ушуну айтат! Бул сөздөрдүн бардыгы карандай калп! Пайгамбарыбыздын мүрзөсү зыяратчылардан темир тосмо менен тосулган. Зыяратчылар тосмонун бер жагынан токтобой, эгер токтосо, кыска мөөнөткө гана токтоп, пайгамбарыбызга салам айтып, өтүп кетишет. Ичкери кире алышпайт. Мүрзөнүн ташын өбүшпөйт, гүл коюшпайт, акча ыргытышпайт. Бул нерселер исламда бидят (шарият буюрбаган иш) болуп саналат. Эгер, кимдир бирөө ошол бидяттардан бирин жасачу болсо, ал жердеги тартип сактоочулар дароо эскертишет. Менин баамымда Эстер мырза бул китебин фактыларга таянбай эле, акмак адамдардан уккан икаяларга жана өзүнүн фантазиясына гана таянып жазса керек.

Болбосо анын «мечиттин короосунда диний ырлар ырдалып жатты» дегени эмнеси – ыя?! Ал мечитти чиркөөгө салыштырса керек, оңбогурдуку десе. Медина мечитинде диний ырлар ырдалбайт. Эгер «диний ыр» дегенде Куран сүрөлөрүн айткан болсо, бул дагы абсурд. Анткени, икая «Мухаммадтын урпагы, эң таза деп эсептелген Саид тукумунан чыккан Гүлжандын» тилинен айтылууда. Эрезеге жетип калган, анын үстүнө Саид тукумунан болгон эч бир адам Куран сүрөлөрүн «диний ырлар» дебейт.

Ошентип, урматту кыргызым, ар кандай селсаяк секталардын үгүт – жазмаларына ишене бербе. Аларда сенин кулагыңа арналган «лапшалар» арбын.

«Аллаh тааланын токсон тогуз ысымы бар. Биръъ кем жз. Ким ушул ысымдарды жаттап, ага амал кылган болсо, Бейишке кирет…»
Асмаул – хуснаа же

Аллаh тааланын 99 къркъм ысым сыпаттары

إنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمده و نستعينه و نستغفره ، ونعوذ باللهِ
من شرور أنفسنا ، و سيّئات أعمالنا ، مَْن يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ
مُضِلَّ لَهُ و مَنْ يُْضْلِلْ فلا هادى له ، و أشهد ان لا إله
إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أنّ محمّداًَ عبده و
رسوله.
أمّا بعد:

Асмаул хусна (Аллаh тааланын къркъм ысым сыпаттары) нын маанилерине тшндрмъ бергъ убада берген элек. Аллаh кадыр кылса бгндън баштап ушул сабагыбызды баштайбыз.
Аллаh таала Куран Каримде айтат:

{ ولله الأسمآء الحسنى فادعوه بها و ذروا الّذين
يلحدون فى أسمآئه سيجزون ما كانوا يعملون }

«(Бардык) къркъм ысымдар Аллаhка гана таандык. Демек, Ага ошолор менен гана дуба кылгыла. Анын ысымдарында (адашуудан акыйкатка) бурула турган кишилерден ажыралгыла. (Инсандар) кылган амалдары менен жакынкы кндърдъ сыйланышат». («Аьраф»: 180)

Ооба. Адамдар жакшы амал кылып, Аллаhтын къркъм ысым сыпаттары менен дуба кылып, шарият кърсъткъндъй Аллаhка сыйынышса, Аллаh таала аларды жакшы белектер менен сыйлайт. Эгерде Аллаh таала кърсъткън ысым сыпаттардан башка ысымдарга сыйынышса анда Аллаh таала жазалап койот. Аллаh тааланын къркъм ысым-сыпаттарын бил жънндъ Абу Хурайра разыяллоху анху мындай деген: “Пайгамбар саллоллоху алайхи ва саллам айтты: «Аллаh тааланын токсон тогуз ысымы бар. Биръъ кем жз. Ал – так, такты сйът. Ким ошол ысымдарды жаттаса Бейишке кирет. Ал – Ъзнън башка кудай жок болгон Аллаh, Ар – Рахман, Ар – Рахиим, Ал – Малик, Ал – Куддус, Ас – Салам, Ал – Муьмин, Ал – Мухаймин, Ал – Азиз, Ал – Жаббар…» ж. б.
Пайгамбарыбыз саллоллоху алайхи ва саллам мына ушул ысымдардын ар бирин назарда тутуп айтты:

“تخلّقوا بأخلاق الله”

«Аллаhтын кулк-мнъзнън лг алгыла».

Тактап айтканда, Аллаhтын ысым сыпаттарынын ар биринин маанисин билип, кулк-мнъзд оёдоодо бул ысымдардан пайдалангыла жана ал къркъм ысым сыпаттардан лш алгыла!
…Токсон тогуз ысым сыпаттардын биринчиси «Аллаh таала».

1. Аллаh

«Аллаh” – бул чыныгы бар болгон Кудайдын менчик аты. Бул ысым калган ысымдардын баарын ъз ичине камтыган тарбия кылуучу сыпаттары менен сыпатталган чыныгы бар болгон сыйынууга татыктуунун ысымы. Дйнъ жзндъг бардык бар болгон нерселер Аллаhка муктаж. Бардык нерселерди Аллаh таала жоктон бар кылып жараткан. Инсандын «Аллаh» деген ысымдан алган лш тъмъндъгдъй болушу керек: анын жръг ар дайым Аллаhка байланып, Аллаhтын Ъзнън гана мт кылып, Аллаhтан гана коркуп турсун. Инсан Аллаhтан башка бардык нерселер убактылуу экенин ачык айкын билиши керек.

2. Ар-Рахман,
3. Ар-Рахийм

Бул эки ысым «Рахмат» деген създън келип чыккан. «Рахмат» «мээрбан» деген маанини билдирип, Аллаh таала пенделерине ътъ мээрбан. Ал эми Ар-Рахман сыпаты жалпы мээрбандыкты билдирет. Мына ушул рахмат сыпатка ээ болгон бардык ааламга ырыскы берген «Рахман» – Жалгыз Аллаh. «Ар-Рахийм» болсо, момун-мусулмандарга гана Акыретте мээримин тъгъ турган дегени. Акыретте, «Ар-Рахийм» аттуу Жаратуучу ыйман менен ъткън момун-мусулмандардан Ъз каалаганын кнъълърн кечип, бейишке киргизет. Пенделердин «Ар-Рахман» сыпатынан ъздърнъ ала турган пайдалары; Аллаh тааланын бардык пенделерине ырыскы берип, мээримин тъгп жатканын ошондой эле, Ъзнъ ишенбей жаткан каапырларга дагы ырыскы берип, алардын да максаттарын бул дйнъдъ аткарып жатканына кбъ болуп, Аллаhтын адашкан пенделерине мээрбандык кылуу керек. Пайгамбарыбыз саллоллоху алайхи ва саллам Аллаhтын «Ар–Рахман» сыпатынан эё чоё лш алган эле. Ошондуктан, ъзнн эли ага ътъ катуу азап бергенде Жебрейил алейхис салам келип: «Булардын баарын жер менен жексен кылайын, буйрук бергин», – деп сураганда Пайгамбарыбыз саллоллоху алайхи ва саллам тъмъндъгдъй деп дуба кылды:

“أللهم ارحم ، أللهم اغفر لى قومى فإنّهم لا يعلمون”

«Оо, Аллаhым, ырайым кыл! Оо, Аллаhым, менин элимди кечир! Алар (азыр акыйкатты) билбей жатышат!»
Пенде «Ар-Рахман», «Ар-Рахийм» сыпатынан тъмъндъгдъй лш ажыратып алыш керек.
Урматтуу мусулмандар! Силер ъзёър билбеген адамдарга дагы, алардын адашканын къргъндъ бооруёар ооруп, аларды куду билбестен отко тшп жаткан адамды куткарып жаткандай мамиле жасап куткарып калууёар керек. Мына ушул силердин мээрбандыгыёар болот. Аларга жумшак създър менен мамиле жасагыла. Кнъъкър кишилерге, атгл сизге азап берип жаткан кишилерге дагы, мээримиёерди жаадыргыла. Аллаh тааланын «Ар- Рахман» ысымынан лш алган адамдар мына ушундай болушат. Биз айлана чъйръбздъ болуп жаткан ар бир кнъъ иштерден ъзбзгъ дагы зыян болоорун эстен чыгарбайлы! Мына ушул кнъъ иштерди жоюуда зор аракет жасагандар пайгамбарыбыздын «Аллаhтын кулк-мнъзнън лш алгыла!» деген чакырыгына «лаппай» деп жооп берген кишилер!
&    «Ар-Рахийм» сыпатынан момун киши ъзнъ ала турган лштър: кандайдыр бир нерсеге муктаж болгон кишилерди кърсъ, дароо ага мээримдлк колун сунуш керек. Муктаж киши кошунасы болсун же жердин башка бир бурчунан болсун, жръг менен ал кишиге боору ооруп, жардам бериши керек. Эгерде байлыгы менен жардам бере албаса,анда, ширин съз менен жардам берсин же болбосо, башкаларды «ушул жерде муктаж болгон киши бар» деп чакырсын. Ал эми ушундай кылуу дагы колунан келбесе, Аллаhка жалбарып: «Оо, Аллаhым! Мына ушул муктаж кишинин муктаждыгын Ъзё бергин!» деп, дуба менен колдоо къргъзш керек. Биз Аллаh тааланын токсон тогуз къркъм ысым сыпаттарынан чъън айтып ъттк. Эгерде Аллаh тааланын токсон тогуз къркъм ысым сыпатын жашообузда аткарган болсок, жръгбздъг токсон тогуз караёгылыкты жана бул караёгылыктардын натыйжасында жашообузда пайда болуп жаткан кемчилдиктерди, адепсиздиктерди алып таштап, алардын ордуна илахий нур (Аллаhтын хидаяты) кирип, исламдык сыпаттар менен тыгыз байланышууга себеп болот…

Уландысы бар

1.

Мусулман Коргону
4.9 MB
: Мусулман Коргону.pdf
1.

Ар бир мусулмандын акыйдасы
105.7 KB
: Ар бир мусулмандын акыйдасы.pdf
1.

Перзенттерди абайлайлы, адамдар!
113.6 KB
: Перзенттерди абайлайлы, адамдар!.pdf
1.

Ибрахим алейхи салам кыссасы
134.7 KB
: Ибрахим алейхи салам кыссасы.pdf
1.

Аялдардын никедеги укуктары
108.6 KB
: Аялдардын никедеги укуктары.pdf
1.

Экинчи аял болуу кордукпу?
103 KB
: Экинчи аял болуу кордукпу?.pdf
1.

Бейиш жана адеп
108.5 KB
: Бейиш жана адеп.pdf
1.

Светский – динсиздик демек!
95.5 KB
: Светский – динсиздик демек!.pdf
1.

Маликул Азийм – Аллахка мактал!
109.1 KB
: Маликул Азийм – Аллахка мактал!.pdf
1.

Жаафар ибн Абу Талип
118.4 KB
: Жаафар ибн Абу Талип.pdf
1.

Усмандын жоомарттыгы
86.5 KB
: Усмандын жоомарттыгы.pdf
1.

Ар бир оорунун шыпаасы бар…
94.8 KB
: Ар бир оорунун шыпаасы бар….pdf
1.

Эненин дубасы
97.3 KB
: Эненин дубасы.pdf
1.

Кутейба ибн Муслим
119.9 KB
: Кутейба ибн Муслим.pdf
1.

Мусулман бала менен каардуу падыша
101 KB
: Мусулман бала менен каардуу падыша.pdf
1.

Даарат медицинанын къз менен
118.3 KB
: Даарат медицинанын къз менен.pdf
1.

Ислам жана кылыч
133.2 KB
: Ислам жана кылыч.pdf
1.

Namaz jonundo nasikat
303.8 KB
: Namaz jonundo nasikat.pdf
1.

Iyman negizderinin tushundurmosu
220.8 KB
: Iyman negizderinin tushundurmosu.pdf
1.

фатиха суросунун тафсири
332.1 KB
: фатиха суросунун тафсири.pdf

1.

Paygambarnaama
297.7 KB
: Paygambarnaama.pdf
1.

Iyman negizderi
305.5 KB
: Iyman negizderi.pdf
1.

Olum
206.2 KB
: Olum.pdf
1.

Namaz
2.4 MB
: Namaz.pdf
1.

Ажы бурадарга ачык кат
1 MB
: Ажы бурадарга ачык кат.pdf
1.

Кудайсыздарга каяша
289.2 KB
: Кудайсыздарга каяша.pdf
1.

ыймaH Heги3дeри
1.8 MB
: ыймaH Heги3дeри.pdf
1.

Ажылык амалдары
1.2 MB
: Ажылык амалдары.pdf
1.

Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири
52.2 MB
: Курани Каримдин акыркы цч бeлyгyнyн тафсири.pdf
1.

ыйык кyраан
141.6 MB
: ыйык кyраан.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s