ไทย(Thai) Library

ไทย(Thai) Library

Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book

ดูรายการหนังสือ

ชารีฟ วงส์เสงี่ยม

หัวข้อ:ชารีฟ วงส์เสงี่ยม
คำอธิบายโดยย่อ:ดาอีย์ นักเขียน นักบรรยาย อมีรกลุ่มอัซซาบิกูน ปริญญาโทอิสลามศึกษา จากมหาวิทยาลัยอะลีกัร อินเดีย
ไทย

หนังสือทฤษฎีวิวัฒนาการ ความเท็จที่ถูกเชื่อ ( ไทย )

คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม?

หัวข้อ:คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม?
ภาษา:ไทย
ผู้ตรวจทาน:ซุฟอัม อุษมาน
คำอธิบายโดยย่อ:ความสุข คือ จุดหมายที่ทุกชีวิตบนหน้าแผ่นดินนี้แสวงหาเพื่อให้ได้รับมันมา มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้หรือคนเขลาก็ตาม ต่างเสาะแสวงหาสาเหตุแห่งความสุข พวกเขายอมทุ่มเทกำลังอย่างเหน็ดเหนื่อย ในการค้นหาสิ่งต่าง ๆ เพื่อขจัดความขัดสน ความเจ็บปวดและความทุกข์ยาก หนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่อยู่ในมือคุณขณะนี้ อาจจะเปิดประตูให้คุณพบกับความสุขที่แท้จริง และอาจจะเป็นตัวชักจูงคุณสู่ความผ่อนคลายทางจิตวิญญาณ และความสงบสุขุมที่สมบูรณ์ ก็เป็นได้
1.

คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม?
268.7 KB
: คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม?.pdf
2.

คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม?
2.2 MB
: คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม?.doc

การแพร่ขยายของชีอะฮฺ

หัวข้อ:การแพร่ขยายของชีอะฮฺ
ภาษา:ไทย
คำอธิบายโดยย่อ:ภัยประการหนึ่งที่กำลังปะทุด้วยเปลวอันเร่าร้อน และโหมกระหน่ำด้วยหมอกควันที่ปกคลุมทั่วหัวระแหงในโลกอิสลาม ณ เวลานี้ มันคือภัยของการแผ่ขยายของลัทธิชีอะฮฺ กลุ่มชนเหล่านี้ปกปิดความเป็นศัตรูกับชาวมุสลิม ในขณะที่พวกเขาประกาศว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะฮฺ แต่ในความเป็นจริงไฟแค้นที่สุมอยู่นั้นรุนแรงยิ่งนักโดยเฉพาะกับอะฮฺลุซซุนนะฮฺ บทความนี้ได้อธิบายวิธีการบางอย่างที่ชีอะฮฺใช้การแพร่ขยายลัทธิ และบอกถึงวิธีการเผชิญหน้าไว้บางข้อด้วย
1.

การแพร่ขยายของชีอะฮฺ
222.8 KB
: การแพร่ขยายของชีอะฮฺ.pdf

อยู่อย่างยืนหยัด วิธีหยัดยืนให้มั่นคงในศาสนาของอัลลอฮฺ

หัวข้อ:อยู่อย่างยืนหยัด วิธีหยัดยืนให้มั่นคงในศาสนาของอัลลอฮฺ
ภาษา:ไทย
ผู้ตรวจทาน:ซุฟอัม อุษมาน
คำอธิบายโดยย่อ:การยืนหยัดให้มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺนั้น ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่พึงมีในตัวของบรรดาผู้ศรัทธาที่มีความจริงใจและต้องการดำรงอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงด้วยความแน่วแน่และได้รับการชี้นำ หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่เปี่ยมไปด้วยการนำเสนอข้อแนะนำถึงวิธียืนหยัดให้มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺที่ดียิ่ง รวมทั้งได้กล่าวถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องมีการยืนหยัด พร้อม ๆ กับการนำเสนอเคล็ดลับในการเผชิญกับมัน
1.

อยู่อย่างยืนหยัด วิธีหยัดยืนให้มั่นคงในศาสนาของอัลลอฮฺ
628.9 KB
: อยู่อย่างยืนหยัด วิธีหยัดยืนให้มั่นคงในศาสนาของอัลลอฮฺ.pdf
2.

อยู่อย่างยืนหยัด วิธีหยัดยืนให้มั่นคงในศาสนาของอัลลอฮฺ
3.3 MB
: อยู่อย่างยืนหยัด วิธีหยัดยืนให้มั่นคงในศาสนาของอัลลอฮฺ.doc

เราอยู่ส่วนไหนจากมารยาทของผู้ถือศีลอด

หัวข้อ:เราอยู่ส่วนไหนจากมารยาทของผู้ถือศีลอด
ภาษา:ไทย
ผู้ตรวจทาน:อุษมาน อิดรีส
คำอธิบายโดยย่อ:การถือศีลอดนั้นมีคุณค่าและความประเสริฐอันใหญ่หลวงมากมาย และสำหรับผู้ถือศีลอดก็มีมารยาทบางประการที่งดงามสมควรที่จะต้องให้ความสำคัญและเอาใจใส่ เพื่อให้การถือศีลอดมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นและงดงามยิ่งขึ้นไปอีก อาทิ การอดทน มีอะมานะฮฺ ความเมตตาเอื้อเฟื้อ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การไกล่เกลี่ยระหว่างพี่น้อง จึงขอเรียกร้องไปยังมุสลิมทุกคน ทุกประเภทอาชีพและหน้าที่มาร่วมกันฟื้นฟูมารยาทอันดีงามเหล่านี้ในเดือนเราะมะฎอน เพื่อหวังผลบุญที่ยิ่งใหญ่จากเอกองค์อัลลอฮฺ

เราอยู่ส่วนไหนจากมารยาทของผู้ถือศีลอด
337.4 KB
: เราอยู่ส่วนไหนจากมารยาทของผู้ถือศีลอด.pdf
2.

เราอยู่ส่วนไหนจากมารยาทของผู้ถือศีลอด
2.9 MB
: เราอยู่ส่วนไหนจากมารยาทของผู้ถือศีลอด.doc

กิจวัตรที่น่าปฏิบัติสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนในเราะมะฎอน

หัวข้อ:กิจวัตรที่น่าปฏิบัติสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนในเราะมะฎอน
ภาษา:ไทย
ผู้ตรวจทาน:ซุฟอัม อุษมาน
คำอธิบายโดยย่อ:มุสลิมะฮฺหลายคนที่มีประจำเดือนในเดือนเราะมะฎอนและไม่สามารถถือศีลอด อาจจะมีความกังวลใจและเสียใจเพราะคิดว่าตนไม่มีโอกาสได้ตักตวงความดีงามต่างๆ ในเดือนที่ประเสริฐนี้ หรือบางคนอาจจะละเลยไม่สนใจสิ่งใดๆ ทั้งสิ้นเพราะคิดว่าโอกาสไม่เอื้ออำนวย ข้อมูลชิ้นนี้จะทำให้เราเห็นว่า ยังมีกิจวัตรต่างๆ อีกมากมายที่หญิงมีประจำเดือนสามารถปฏิบัติเพื่อขวนขวายผลบุญจากอัลลอฮฺแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถถือศีลอดได้ก็ตาม
1.

กิจวัตรที่น่าปฏิบัติสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนในเราะมะฎอน
491 KB
: กิจวัตรที่น่าปฏิบัติสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนในเราะมะฎอน.pdf
2.

กิจวัตรที่น่าปฏิบัติสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนในเราะมะฎอน
4.3 MB
: กิจวัตรที่น่าปฏิบัติสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนในเราะมะฎอน.doc

ความหมายคำว่าบิดอะฮฺ ประเภทและหุก่มต่างๆ ของมัน

หัวข้อ:ความหมายคำว่าบิดอะฮฺ ประเภทและหุก่มต่างๆ ของมัน
ภาษา:ไทย
คำอธิบายโดยย่อ:กล่าวถึงบิดอะฮฺ ตั้งแต่ความหมายของมันเชิงภาษาและเชิงวิชาการ การแบ่งชนิดและประเภท ทั้งในด้านความเชื่อและการปฏิบัติ หุก่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างของบิดอะฮฺในอดีตและปัจจุบัน ต้นกำเนิดและกลุ่มต่างๆ ของบิดอะฮฺ บทบาทของอุละมาอ์ในการเตือนให้เห็นถึงพิษภัยของบิดอะฮฺ ที่มักจะเป็นเหตุแห่งการทำลายความบริสุทธิ์ของอิสลาม รวมถึงคำแนะนำว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มพวกบิดอะฮฺทั้งหลาย
1.

ความหมายคำว่าบิดอะฮฺ ประเภทและหุก่มต่างๆ ของมัน
381.6 KB
: ความหมายคำว่าบิดอะฮฺ ประเภทและหุก่มต่างๆ ของมัน.pdf
2.

ความหมายคำว่าบิดอะฮฺ ประเภทและหุก่มต่างๆ ของมัน
2.2 MB
: ความหมายคำว่าบิดอะฮฺ ประเภทและหุก่มต่างๆ ของมัน.doc

130 ประกายความคิดการสอนลูก

หัวข้อ:130 ประกายความคิดการสอนลูก
ภาษา:ไทย
คำอธิบายโดยย่อ:ในความเป็นจริงแล้วการอบรมบ่มเพาะเด็กๆ นั้นถือเป็นศิลปะและความสามารถพิเศษซึ่งคนส่วนน้อยเท่านั้นจะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ และหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถูกเขียนขึ้นหลายสิบเล่มทั้งแบบยืดยาวเต็มไปด้วยรายละเอียดและแบบย่อ ซึ่งเราเห็นว่าการนำบทสรุปจากบางส่วนของหนังสือเหล่านั้นมานำเสนอด้วยการเรียบเรียงใหม่เป็นข้อๆ และใช้ประโยคสั้นๆ ง่ายๆ ได้ใจความเพื่อเป็นแนวทางที่ผู้ปกครองและคุณครูทั้งหลายจะได้นำมันไปใช้ในการอบรมบ่มเพาะเด็กๆ ของพวกเขา ด้วยวิธีการอบรมที่ถูกต้อง

130 ประกายความคิดการสอนลูก
244.7 KB
: 130 ประกายความคิดการสอนลูก.pdf
2.

130 ประกายความคิดการสอนลูก
2.2 MB
: 130 ประกายความคิดการสอนลูก.doc

ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับหลักความเชื่อของมุสลิม

หัวข้อ:ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับหลักความเชื่อของมุสลิม
ภาษา:ไทย
ผู้ตรวจทาน:ซุฟอัม อุษมาน
คำอธิบายโดยย่อ:หนังสือเล่มนี้ประมวลข้อมูลโดยสังเขปว่าด้วยประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับหลักความเชื่อของมุสลิม อาทิ อิสลามคือศาสนาของอัลลอฮฺ การอธิบายคำสอนศาสนา สิทธิของอัลลอฮฺ การจำแนกระหว่างศรัทธาและไม่ศรัทธา องค์ประกอบของอีมานหรือความศรัทธา การศรัทธาต่อคุณลักษณะของอัลลอฮฺ อัลกุรอานคือพระดำรัสของอัลลอฮฺ ระหว่างปัญญากับวะห์ยู การตัดสินเป็นของอัลลอฮฺ อัล-เกาะดัรฺ การกำหนดของอัลลอฮฺ โลกหลังความตาย ญะมาอะฮฺ ญิฮาด การพ้นสภาพผู้ศรัทธา อุบูดียะฮฺหรือสภาพแห่งการเป็นบ่าวต่ออัลลอฮฺ โดยอาศัยการอธิบายที่กระชับและเข้าใจง่าย พร้อมหลักฐานอ้างอิงจากอัลกุรอานและหะดีษไว้พอสมควร เป็นหนังสือที่ควรค่าแก่ศึกษาและเรียนรู้โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป
1.

ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับหลักความเชื่อของมุสลิม
625.1 KB
: ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับหลักความเชื่อของมุสลิม.pdf
2.

ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับหลักความเชื่อของมุสลิม
3.2 MB
: ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับหลักความเชื่อของมุสลิม.doc

หลักการอิสลาม

หัวข้อ:หลักการอิสลาม
ภาษา:ไทย
ผู้ตรวจทาน:ซุฟอัม อุษมาน
คำอธิบายโดยย่อ:หลักการอิสลาม
1.

หลักการอิสลาม
701.9 KB
: หลักการอิสลาม.pdf

ดุลยภาพและความพอดีในการดะอฺวะฮฺ

หัวข้อ:ดุลยภาพและความพอดีในการดะอฺวะฮฺ
ภาษา:ไทย
ผู้ตรวจทาน:ซุฟอัม อุษมาน
เผยแพร่โดย:www.al-islam.com
คำอธิบายโดยย่อ:บทความนี้เป็นการถอดเทปบรรยายของเชค มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน เราะหิมะฮุลลอฮฺ เกี่ยวกับความสมดุลในการดะอฺวะฮฺ โดยพูดถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับตัวอย่างความสุดโต่ง ความหย่อนยาน และความสมดุลระหว่างสองสภาพดังกล่าวในกระบวนการเชิญชวนผู้อื่นสู่ความดีงามและหักห้ามจากความชั่ว เป็นอีกหนึ่งบทเรียนอันทรงคุณค่าสำหรับนักทำงานอิสลามทุกคน
1.

ดุลยภาพและความพอดีในการดะอฺวะฮฺ
323.7 KB
: ดุลยภาพและความพอดีในการดะอฺวะฮฺ.pdf
2.

ดุลยภาพและความพอดีในการดะอฺวะฮฺ
2.2 MB
: ดุลยภาพและความพอดีในการดะอฺวะฮฺ.doc

การแต่งกายของผู้หญิง : ข้อเรียกร้องสู่การปรับปรุงและทบทวน

หัวข้อ:การแต่งกายของผู้หญิง : ข้อเรียกร้องสู่การปรับปรุงและทบทวน
ภาษา:ไทย
ผู้ตรวจทาน:ซุฟอัม อุษมาน
คำอธิบายโดยย่อ:หนังสือที่เป็นการถอดเทปบรรยาย ว่าด้วยข้อเรียกร้องมุสลิมะฮฺทั้งหลายให้ปรับปรุงและทบทวนประเด็นการแต่งกายของพวกเธอ กล่าวถึงประเภทของเครื่องแต่งกายที่ห้ามสำหรับมุสลิมะฮฺ ตามที่ปรากฏจากหลักฐานและได้รับการอธิบายโดยบรรดาอุละมาอ์ รวมถึงหุก่มการเปิดเผยเรือนร่าง การใส่เครื่องประดับต่างๆ ฯลฯ คำเชิญชวนดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้มุสลิมะฮฺได้รักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์อันงดงามของหลักการอิสลาม และเชิดชูบทบัญญัติอันสูงส่งของอิสลามให้โดดเด่นสืบไป
1.

การแต่งกายของผู้หญิง : ข้อเรียกร้องสู่การปรับปรุงและทบทวน
471.5 KB
: การแต่งกายของผู้หญิง : ข้อเรียกร้องสู่การปรับปรุงและทบทวน.pdf
2.

การแต่งกายของผู้หญิง : ข้อเรียกร้องสู่การปรับปรุงและทบทวน
2.4 MB
: การแต่งกายของผู้หญิง : ข้อเรียกร้องสู่การปรับปรุงและทบทวน.doc

การเชิดชูให้เกียรติพระเจ้าและข้อตัดสินสำหรับผู้ที่ด่าทอพระองค์

หัวข้อ:การเชิดชูให้เกียรติพระเจ้าและข้อตัดสินสำหรับผู้ที่ด่าทอพระองค์
ภาษา:ไทย
ผู้ตรวจทาน:ซุฟอัม อุษมาน
คำอธิบายโดยย่อ:การด่าทอสาปแช่งอัลลอฮฺนั้น เป็นสิ่งที่เราเห็นได้เยอะมากในหมู่คนทั่วไปที่หันหลังให้กับศาสนาและไม่รู้จักอัลลอฮฺและสถานะของพระองค์ ซึ่งเป็นคนที่ละเลยต่อคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามของพระองค์มาก่อนหน้าด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบประเทศซีเรีย อิรัก และประเทศแอฟริกาบางประเทศ ด้วยการให้คุณลักษณะและกล่าวหาพระองค์ด้วยคำพูดที่ผู้ศรัทธาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หลวงมากที่จะกล่าวออกมาหรือจะรับฟังมัน บางที คำพูดอันน่ารังเกียจก็ออกมาจากปากของผู้ที่กล่าวอ้างว่าตนเป็นมุสลิมด้วยซ้ำ เพราะพวกเขาเองก็กล่าวสองคำปฏิญาณด้วย บางครั้งอาจจะออกมาจากปากคนที่ละหมาดเป็นประจำ แต่ชัยฏอนทำให้มันหลุดออกมาจากปากพวกเขา โดยหลอกลวงพวกเขาว่าไม่ได้เจตนาต้องการสื่อถึงความหมายจริงๆ และไม่ได้ต้องการจะดูถูกพระเจ้าแต่อย่างใด ! ชัยฏอนยังอาจจะหลอกอีกว่านี่เป็นคำพูดเล่นๆ ที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงจัง ! สุดท้ายพวกเขาก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะความคิดผิดๆ ดังกล่าว

ไฟล์แนบพร้อมข้อมูล ( 2 )
1.

การเชิดชูให้เกียรติพระเจ้าและข้อตัดสินสำหรับผู้ที่ด่าทอพระองค์
358.3 KB
: การเชิดชูให้เกียรติพระเจ้าและข้อตัดสินสำหรับผู้ที่ด่าทอพระองค์.pdf
2.

การเชิดชูให้เกียรติพระเจ้าและข้อตัดสินสำหรับผู้ที่ด่าทอพระองค์
2.3 MB
: การเชิดชูให้เกียรติพระเจ้าและข้อตัดสินสำหรับผู้ที่ด่าทอพระองค์.doc

สิ่งที่น่ารู้สำหรับวัยรุ่น

หัวข้อ:สิ่งที่น่ารู้สำหรับวัยรุ่น
ภาษา:ไทย
คำอธิบายโดยย่อ:รวมข้อคิดและคำตักเตือนสิบข้อแด่เยาวชนหนุ่มสาวและวัยรุ่นปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. ศาสนา ปัญญา และอารมณ์ รวมกันได้ไหม ?
2. คุณมีเป้าหมายในชีวิตไหม ?
3. วัยรุ่นกับการทำอิบาดะฮฺ
4. วัยรุ่นในครอบครัว
5. วัยรุ่นกับการแต่งกาย
6. วัยรุ่นกับการศึกษา
7. วัยรุ่นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. วัยรุ่นกับสื่อและเทคโนโลยี
9. วัยรุ่นกับการเมือง
10. วัยรุ่นกับความตาย
1.

สิ่งที่น่ารู้สำหรับวัยรุ่น
581.2 KB
: สิ่งที่น่ารู้สำหรับวัยรุ่น.pdf

ผู้ศรัทธาเปรียบดังต้นอินทผลัม

หัวข้อ:ผู้ศรัทธาเปรียบดังต้นอินทผลัม
ภาษา:ไทย
ผู้ตรวจทาน:ซุฟอัม อุษมาน
คำอธิบายโดยย่อ:อธิบายการเปรียบเทียบผู้ศรัทธากับต้นอินทผลัม ตามที่ปรากฏในอัลกุรอาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าอันสูงส่งของมุอ์มินที่มีรากฐานมั่นคงด้วยอีมานและความศรัทธา และออกดอกออกผลเป็นความดีงามต่างๆ อยู่เสมอ พร้อมบทเปรียบเทียบบางประการระหว่างส่วนต่างๆ ของต้นอินทผลัมกับผู้ศรัทธา เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ศรัทธาในการดำรงตนเป็นคนดีตลอดไป
1.

ผู้ศรัทธาเปรียบดังต้นอินทผลัม
278.9 KB
: ผู้ศรัทธาเปรียบดังต้นอินทผลัม.pdf
2.

ผู้ศรัทธาเปรียบดังต้นอินทผลัม
2 MB
: ผู้ศรัทธาเปรียบดังต้นอินทผลัม.doc

วิธีการอบรมเลี้ยงดูลูกในอิสลาม

หัวข้อ:วิธีการอบรมเลี้ยงดูลูกในอิสลาม
ภาษา:ไทย
ผู้ตรวจทาน:ซุฟอัม อุษมาน
เผยแพร่โดย:เว็บไซต์ www.islammore.com
คำอธิบายโดยย่อ:วิธีการอบรมเลี้ยงดูลูกในอิสลาม และหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก สารเล่มเล็กๆ ที่บรรจุเนื้อหาอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูลูกตามคำสอนอิสลาม ครบถ้วนในทุกๆ ด้านที่พ่อแม่ควรเอาใจใส่ลูกหลาน และยังได้อธิบายหน้าที่ของลูกที่ต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่เอาไว้ด้วย
1.

วิธีการอบรมเลี้ยงดูลูกในอิสลาม
675 KB
: วิธีการอบรมเลี้ยงดูลูกในอิสลาม.pdf

ความรักความอ่อนโยนระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺกับเศาะหาบะฮฺ

หัวข้อ:ความรักความอ่อนโยนระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺกับเศาะหาบะฮฺ
ภาษา:ไทย
คำอธิบายโดยย่อ:บทความวิเคราะห์ประเด็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเศาะหาบะฮฺและอะฮฺลุลบัยตฺ ซึ่งสามารถลบล้างคำครหาของผู้ที่พยายามกล่าวหาว่าเศาะหาบะฮฺและอะฮฺลุลบัยตฺนั้นเป็นศัตรูกัน เพื่อสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชาติอิสลามโดยไร้ซึ่งจริยธรรมและศีลธรรม หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายชี้แจงความเข้าใจผิดดังกล่าวอย่างเป็นวิชาการ ครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิ ข้อบ่งชี้เรื่องความสัมพันธ์ในด้านการตั้งชื่อ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงาน ข้อบ่งชี้ของความสัมพันธ์ในด้านการยกย่องระหว่างกัน เป็นต้น
1.

ความรักความอ่อนโยนระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺกับเศาะหาบะฮฺ
2.9 MB
: ความรักความอ่อนโยนระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺกับเศาะหาบะฮฺ.pdf
2.

ความรักความอ่อนโยนระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺกับเศาะหาบะฮฺ
2.7 MB
: ความรักความอ่อนโยนระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺกับเศาะหาบะฮฺ.doc

ท่องไปในสวนสวรรค์

หัวข้อ:ท่องไปในสวนสวรรค์
ภาษา:ไทย
ผู้ตรวจทาน:ซุฟอัม อุษมาน
คำอธิบายโดยย่อ:บทความที่นำเสนอภาพของสวนสวรรค์อันงดงาม เพียบพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจให้มุสลิมมีความพยายามและทุ่มเททำความดีอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้ได้รับสวรรค์เป็นผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ
1.

ท่องไปในสวนสวรรค์
462.8 KB
: ท่องไปในสวนสวรรค์.pdf
2.

ท่องไปในสวนสวรรค์
2.2 MB
: ท่องไปในสวนสวรรค์.doc

คู่มือผู้ป่วยและการจัดการตามหลักการอิสลาม

หัวข้อ:คู่มือผู้ป่วยและการจัดการตามหลักการอิสลาม
ภาษา:ไทย
คำอธิบายโดยย่อ:คู่มือผู้ป่วยและการจัดการตามหลักการอิสลาม เพื่อแสวงหาความเมตตาจากอัลลอฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหา :
(1) แก่นแท้ของการเจ็บป่วย เป้าหมาย และคุณค่า
(2) สัจธรรมของโรค และการหายป่วย
(3) มารยาทของผู้ป่วย
(4) วิธีรักษาโรค
(5) ยาที่มีระบุในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ
(6) ผู้ป่วยและการทำอิบาดะฮฺต่อพระองค์อัลลอฮฺ
(7) ผู้ป่วยและอัฏ-เฏาะฮาเราะฮฺ (การชำระทำความสะอาด)
(8) การละหมาดของผู้ป่วย
(9) การถือศีลอดของผู้ป่วย
(10) การทำหัจญ์ของผู้ป่วย
(11) ความประเสริฐของการเยี่ยมเยือนผู้ป่วยและมารยาท
(12) แพทย์และจรรยาบรรณ
(13) มารยาทและการจัดการศพและทารก.
1.

คู่มือผู้ป่วยและการจัดการตามหลักการอิสลาม
985.2 KB
: คู่มือผู้ป่วยและการจัดการตามหลักการอิสลาม.pdf

ข้อคิดจากบรรดาผู้ทรงคุณธรรม

หัวข้อ:ข้อคิดจากบรรดาผู้ทรงคุณธรรม
ภาษา:ไทย
ผู้ตรวจทาน:ซุฟอัม อุษมาน
คำอธิบายโดยย่อ:หนังสือเล่มบางเล่มนี้เป็นการคัดสรรข้อคิดต่างๆ รวมถึงถ้อยคำนะศีหะฮฺจากเหล่าสะลัฟ อัศศอลิหฺ ที่ท่านอิบนุเราะญับ อัลหัมบะลีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้รวบรวมไว้ในหนังสือ “ญามิอฺ อัลอุลูม วัลหิกัม” ซึ่งเนื้อหาเป็นการถ่ายทอดถ้อยคำของเหล่าศอลิฮีนผู้ทรงคุณธรรม ที่ได้ทำความเข้าใจตัวบทหะดีษที่เป็นประหนึ่งสารานุกรมความรู้และปรัชญาของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และนำไปสู่วิถีปฏิบัติของพวกเขา แล้วได้ถ่ายทอดถ้อยคำอันล้ำค่าเหล่านั้นให้เราได้เรียนรู้ และเป็นตัวช่วยในการแนะนำหนทางที่จะได้ลิ้มรสความหอมหวานของอีหม่านและสร้างสรรค์ชีวิตให้ดีงาม
1.

ข้อคิดจากบรรดาผู้ทรงคุณธรรม
588.3 KB
: ข้อคิดจากบรรดาผู้ทรงคุณธรรม.pdf
2.

ข้อคิดจากบรรดาผู้ทรงคุณธรรม
2.2 MB
: ข้อคิดจากบรรดาผู้ทรงคุณธรรม.doc

เส้นทางสายใหม่

หัวข้อ:เส้นทางสายใหม่
ภาษา:ไทย
เผยแพร่โดย:เว็บไซต์ www.islammore.com
คำอธิบายโดยย่อ:หนังสือที่เขียนโดยมุสลิมใหม่ที่ใช้นามว่า คอดีญะฮ์ ยุซรอ จากเว็บไซต์ อิสลามมอร์ เพิ่ออธิบายเรื่องราวการรับอิสลามของเธอ และสะท้อนสิ่งที่เธอได้พบเห็นจากสังคมในหลายๆ แง่มุมให้ทั้งมุสลิมเดิมๆ และผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมได้รับรู้แง่มุมเหล่านั้นและร่วมกันฉุกคิดถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม อันเป็นทางนำแห่งชีวิตที่มนุษย์ทั้งปวงไม่ควรพลาดที่จะศึกษาและสัมผัส แม้แค่เพียงช่วงหนึ่งของลมหายใจ เพื่อหวังว่าพวกเขาจะได้พบกับเส้นทางสายใหม่ที่นำความสุขตลอดกาลมาให้
1.

เส้นทางสายใหม่
1.6 MB
: เส้นทางสายใหม่.pdf

อิสลาม ศาสนาที่สมบูรณ์

หัวข้อ:อิสลาม ศาสนาที่สมบูรณ์
ภาษา:ไทย
ผู้ตรวจทาน:ซุฟอัม อุษมาน
เผยแพร่โดย:เว็บไซต์ www.islammore.com
คำอธิบายโดยย่อ:หนังสือเล่มนี้บรรจุเนื้อหาทรงคุณค่าที่อธิบายเนื้อหาหลักอันเป็นภาพรวมของอิสลามครอบคลุมด้านต่างๆ ไว้อย่างรัดกุมและเพียบพร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอาน ที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลาม เช่น ประเด็นเรื่องพระเจ้า คำสอนของพระเจ้า การรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสภาพความเป็นจริงของโลกมุสลิม เป็นต้น นำมาจากเว็บอิสลามมอร์.คอม โดยทีมงานแปลจากฝ่ายศาสนา สถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย
1.

อิสลาม ศาสนาที่สมบูรณ์
953.5 KB
: อิสลาม ศาสนาที่สมบูรณ์.pdf

สถานะของสตรีใต้ร่มเงาแห่งอิสลาม

หัวข้อ:สถานะของสตรีใต้ร่มเงาแห่งอิสลาม
ภาษา:ไทย
คำอธิบายโดยย่อ:หนังสือที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของสตรีในอิสลามอย่างครอบคลุมทุกแง่มุม ทั้งในฐานะเพศที่เคียงคู่ผู้ชาย ในฐานะแม่ ลูกสาว พี่สาวน้องสาว ป้าน้าอา และตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่มีการกล่าวหาอิสลามว่าไม่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงและลิดรอนสิทธิของเพศหญิง
1.

สถานะของสตรีใต้ร่มเงาแห่งอิสลาม [ สำเนาสี ]
2.6 MB
: สถานะของสตรีใต้ร่มเงาแห่งอิสลาม [ สำเนาสี ].pdf

บทบัญญัติเกี่ยวกับสตรีในอิสลาม

หัวข้อ:บทบัญญัติเกี่ยวกับสตรีในอิสลาม
ภาษา:ไทย
ผู้ตรวจทาน:ฆอซาลี เบ็ญหมัด
คำอธิบายโดยย่อ:หนังสือที่เรียบเรียงโดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสตรีในอิสลาม อาทิ
– สตรีในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ
– สตรีในสังคม
– การแต่งงานและความสัมพันธ์ทางเพศ
– การมีภรรยาหลายคนกับปรากฏการณ์ของความเข้าใจผิด
– การหย่าในกฎหมายอิสลาม
– ความผิดซินา (ความผิดประเวณี)
– การวางแผนครอบครัวและการทำแท้ง
– ความเท่าเทียมของสตรีในอิสลาม
– สตรีและการศึกษา
– สิทธิทางเศรษฐกิจของสตรีในชะรีอะฮฺ
– การให้ความเสมอภาคทางสังคมและการเมืองแก่สตรีในประเทศมุสลิม
โดย ผศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ จากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
.

บทบัญญัติเกี่ยวกับสตรีในอิสลาม
1.6 MB
: บทบัญญัติเกี่ยวกับสตรีในอิสลาม.pdf
2.

บทบัญญัติเกี่ยวกับสตรีในอิสลาม
3.8 MB
: บทบัญญัติเกี่ยวกับสตรีในอิสลาม.doc

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s