oromoo Library

oromoo Library

kanbooda eda’ame ( afaan oromoo )

Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)

mataduree:Sunana ibnumaajah (kitaaba guutuu)
afaan:afaan oromoo
leekchara:Muhammad waadoo
irradeebii:Jamaal muhammed ahmad
raabsaa:Biiroo daiwaa Rabwaa
diskiribshiina gabaabaa:Sagantaan tun kitaaba ibnu maajah kan hangafoota kitaabban hadiisaarraa tahe guutuu uf keessaa qabdi hadiisa4341qabdi.kitaabni kun barnoota islaama hunda waltti qabata, sadarkaan isaa guddaadha.
1.

Duree
9.5 MB
: Duree.mp3
2.

Hadisa 0001-0015
11.5 MB
: Hadisa 0001-0015.mp3
3.

Hadisa 0016-0050
24.3 MB
: Hadisa 0016-0050.mp3
4.

Hadisa 0051-0076
20.7 MB
: Hadisa 0051-0076.mp3
5.

Hadisa 0077-0113
21.7 MB
: Hadisa 0077-0113.mp3
6.

Hadisa 0114-0162
22.5 MB
: Hadisa 0114-0162.mp3
7.

Hadisa 0163-0195
27 MB
: Hadisa 0163-0195.mp3
8.

Hadisa 0196-0238
28.4 MB
: Hadisa 0196-0238.mp3
9.

Hadisa 0239-0285
26.3 MB
: Hadisa 0239-0285.mp3
10.

Hadisa 0286-0338
23.7 MB
: Hadisa 0286-0338.mp3
11.

Hadisa 0339-0396
22.9 MB
: Hadisa 0339-0396.mp3
12.

Hadisa 0397-0470
20.4 MB
: Hadisa 0397-0470.mp3
13.

Hadisa 0471-0525
21.5 MB
: Hadisa 0471-0525.mp3
14.

Hadisa 0526-0578
22.8 MB
: Hadisa 0526-0578.mp3
15.

Hadisa 0579-0627
20 MB
: Hadisa 0579-0627.mp3
16.

Hadisa 0628-0681
20.8 MB
: Hadisa 0628-0681.mp3
17.

Hadisa 0682-0722
21.2 MB
: Hadisa 0682-0722.mp3
18.

Hadisa 0723-0781
22.5 MB
: Hadisa 0723-0781.mp3
19.

Hadisa 0782-0850
23.3 MB
: Hadisa 0782-0850.mp3
20.

Hadisa 0851-0910
19.8 MB
: Hadisa 0851-0910.mp3
21.

Hadisa 0911-0969
21.5 MB
: Hadisa 0911-0969.mp3
22.

Hadisa 0970-1020
21.3 MB
: Hadisa 0970-1020.mp3
23.

Hadisa 1021-1083
24.8 MB
: Hadisa 1021-1083.mp3
24.

Hadisa 1084-1137
21.2 MB
: Hadisa 1084-1137.mp3
25.

Hadisa 1138-1192
20.5 MB
: Hadisa 1138-1192.mp3
26.

Hadisa 1193-1240
21.3 MB
: Hadisa 1193-1240.mp3
27.

Hadisa 1241-1290
21.6 MB
: Hadisa 1241-1290.mp3
28.

Hadisa 1291-1348
21.1 MB
: Hadisa 1291-1348.mp3
29.

Hadisa 1349-1390
21.6 MB
: Hadisa 1349-1390.mp3
30.

Hadisa 1391-1432
19.6 MB
: Hadisa 1391-1432.mp3
31.

Hadisa 1433-1484
19 MB
: Hadisa 1433-1484.mp3
32.

Hadisa 1485-1538
20.2 MB
: Hadisa 1485-1538.mp3
33.

Hadisa 1539-1595
22.7 MB
: Hadisa 1539-1595.mp3
34.

Hadisa 1596-1637
25 MB
: Hadisa 1596-1637.mp3
35.

Hadisa 1638-1688
19.9 MB
: Hadisa 1638-1688.mp3
36.

Hadisa 1689-1745
19.6 MB
: Hadisa 1689-1745.mp3
37.

Hadisa 1746-1799
22.1 MB
: Hadisa 1746-1799.mp3
38.

Hadisa 1800-1844
21.3 MB
: Hadisa 1800-1844.mp3
39.

Hadisa 1845-1866
20.6 MB
: Hadisa 1845-1866.mp3
40.

Hadisa 1867-1906
19.5 MB
: Hadisa 1867-1906.mp3
41.

Hadisa 1907-1955
19.6 MB
: Hadisa 1907-1955.mp3
42.

Hadisa 1956-1992
19.7 MB
: Hadisa 1956-1992.mp3
43.

Hadisa 1993-2030
22.6 MB
: Hadisa 1993-2030.mp3
44.

Hadisa 2031-2057
21.6 MB
: Hadisa 2031-2057.mp3
45.

Hadisa 2058-2061
2.5 MB
: Hadisa 2058-2061.mp3
46.

Hadisa 2062-2080
16.8 MB
: Hadisa 2062-2080.mp3
47.

Hadisa 2081-2116
21.8 MB
: Hadisa 2081-2116.mp3
48.

Hadisa 2117-2155
19.8 MB
: Hadisa 2117-2155.mp3
49.

Hadisa 2156-2191
17.2 MB
: Hadisa 2156-2191.mp3
50.

Hadisa 2192-2235
19.9 MB
: Hadisa 2192-2235.mp3
51.

Hadisa 2236-2279
20.9 MB
: Hadisa 2236-2279.mp3
52.

Hadisa 2280-2313
19.2 MB
: Hadisa 2280-2313.mp3
53.

Hadisa 2314-2363
23 MB
: Hadisa 2314-2363.mp3
54.

Hadisa 2364-2411
18.6 MB
: Hadisa 2364-2411.mp3
55.

Hadisa 2412-2443
19.7 MB
: Hadisa 2412-2443.mp3
56.

Hadisa 2444-2474
18.7 MB
: Hadisa 2444-2474.mp3
57.

Hadisa 2475-2508
20.5 MB
: Hadisa 2475-2508.mp3
58.

Hadisa 2509-2555
20.8 MB
: Hadisa 2509-2555.mp3
59.

Hadisa 2556-2604
17.8 MB
: Hadisa 2556-2604.mp3
60.

Hadisa 2605-2635
20.9 MB
: Hadisa 2605-2635.mp3
61.

Hadisa 2636-2668
17.5 MB
: Hadisa 2636-2668.mp3
62.

Hadisa 2669-2694
14.5 MB
: Hadisa 2669-2694.mp3
63.

Hadisa 2695-2731
18.5 MB
: Hadisa 2695-2731.mp3
64.

Hadisa 2732-2752
14.3 MB
: Hadisa 2732-2752.mp3
65.

Hadisa 2753-2791
21.5 MB
: Hadisa 2753-2791.mp3
66.

Hadisa 2792-2831
22 MB
: Hadisa 2792-2831.mp3
67.

Hadisa 2832-2856
15.6 MB
: Hadisa 2832-2856.mp3
68.

Hadisa 2858-2883
16.2 MB
: Hadisa 2858-2883.mp3
69.

Hadisa 2884-2934
21.7 MB
: Hadisa 2884-2934.mp3
70.

Hadisa 2935-2971
16 MB
: Hadisa 2935-2971.mp3
71.

Hadisa 2972-3016
18.3 MB
: Hadisa 2972-3016.mp3
72.

Hadisa 3017-3058
16.3 MB
: Hadisa 3017-3058.mp3
73.

Hadisa 3059-3078
18.5 MB
: Hadisa 3059-3078.mp3
74.

Hadisa 3079-3119
19.9 MB
: Hadisa 3079-3119.mp3
75.

Hadisa 3120-3172
19.1 MB
: Hadisa 3120-3172.mp3
76.

Hadisa 3173-3234
20.9 MB
: Hadisa 3173-3234.mp3
77.

Hadisa 3235-3287
19.5 MB
: Hadisa 3235-3287.mp3
78.

Hadisa 3288-3338
19.2 MB
: Hadisa 3288-3338.mp3
79.

Hadisa 3340-3383
19.9 MB
: Hadisa 3340-3383.mp3
80.

Hadisa 3384-3452
19.2 MB
: Hadisa 3384-3452.mp3
81.

Hadisa 3453-3485
16.6 MB
: Hadisa 3453-3485.mp3
82.

Hadisa 3486-3531
19.3 MB
: Hadisa 3486-3531.mp3
83.

Hadisa 3532-3586
21.2 MB
: Hadisa 3532-3586.mp3
84.

Hadisa 3587-3644
19.4 MB
: Hadisa 3587-3644.mp3
85.

Hadisa 3645-3705
18.6 MB
: Hadisa 3645-3705.mp3
86.

Hadisa 3706-3761
21.6 MB
: Hadisa 3706-3761.mp3
87.

Hadisa 3762-3813
18.5 MB
: Hadisa 3762-3813.mp3
88.

Hadisa 3814-3872
23.2 MB
: Hadisa 3814-3872.mp3
89.

Hadisa 3873-3919
18.5 MB
: Hadisa 3873-3919.mp3
90.

Hadisa 3920-3956
22.5 MB
: Hadisa 3920-3956.mp3
91.

Hadisa 3957-3997
20.3 MB
: Hadisa 3957-3997.mp3
92.

Hadisa 3998-4028
20.1 MB
: Hadisa 3998-4028.mp3
93.

Hadisa 4029-4062
22.7 MB
: Hadisa 4029-4062.mp3
94.

Hadisa 4063-4076
19.6 MB
: Hadisa 4063-4076.mp3
95.

Hadisa 4076-4099
20 MB
: Hadisa 4076-4099.mp3
96.

Hadisa 4100-4128
20.8 MB
: Hadisa 4100-4128.mp3
97.

Hadisa 4129-4185
20.7 MB
: Hadisa 4129-4185.mp3
98.

Hadisa 4186-4241
20.7 MB
: Hadisa 4186-4241.mp3
99.

Hadisa 4242-4281
19.3 MB
: Hadisa 4242-4281.mp3
100.

Hadisa 4282-4341
30.4 MB
: Hadisa 4282-4341.mp3

Hin hiraarin (hinyaaddawin)

mataduree:Hin hiraarin (hinyaaddawin)
afaan:afaan oromoo
dubbisaa:Amiin ibroo
irradeebii:Jamaal muhammed ahmad
raabsaa:Biiroo daiwaa Rabwaa
diskiribshiina gabaabaa:Sagantaan tun hammeenya hiraarii fii fokkina isaati ibsiti, akkaataa itti hiraar ufirraa dhowwanis ni qajeelchiti.
1.

Hin hiraarin (hinyaaddawin)
13 MB
: Hin hiraarin (hinyaaddawin).mp3

Du’aaf qophaawuu toltuu dalaguudhaan

mataduree:Du’aaf qophaawuu toltuu dalaguudhaan
afaan:afaan oromoo
leekchara:Amiin ibroo – Ibnu Useymiin
irradeebii:Jamaal muhammed ahmad
raabsaa:Biiroo daiwaa Rabwaa
diskiribshiina gabaabaa:CDn kuni akka gaaritti wayee hameenya du’aa tii fii waan isii boodaa namaaf ibsa.akkaataa itti ibaadaa heddummeessuudhaan qophaawan ibsa.
1.

Du’aaf qophaawuu toltuu dalaguudhaan
12.7 MB
: Du’aaf qophaawuu toltuu dalaguudhaan.mp3

Akkataa salaata nabiyyii (sifatu salaatinnabiyyi)

mataduree:Akkataa salaata nabiyyii (sifatu salaatinnabiyyi)
afaan:afaan oromoo
leekchara:Muhammad waadoo
irradeebii:Jamaal muhammed ahmad
raabsaa:Biiroo daiwaa Rabwaa
diskiribshiina gabaabaa:Qophiin kun akkaataa salaata nabiyyii guututti hidhannarraa hanga hiikkannaatti nama barsiisa,akka namuu isaanirraa laallatuuf jecha.
1.

Sifatu Salaatinnabiyyi 01
12.9 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 01.mp3
2.

Sifatu Salaatinnabiyyi 02
7.8 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 02.mp3
3.

Sifatu Salaatinnabiyyi 03
8.9 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 03.mp3
4.

Sifatu Salaatinnabiyyi 04
8.1 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 04.mp3
5.

Sifatu Salaatinnabiyyi 05
8.5 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 05.mp3
6.

Sifatu Salaatinnabiyyi 06
5.2 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 06.mp3
7.

Sifatu Salaatinnabiyyi 07
12.2 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 07.mp3
8.

Sifatu Salaatinnabiyyi 08
7.6 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 08.mp3
9.

Sifatu Salaatinnabiyyi 09
6.3 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 09.mp3
10.

Sifatu Salaatinnabiyyi 10
5.2 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 10.mp3
11.

Sifatu Salaatinnabiyyi 11
4.3 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 11.mp3
12.

Sifatu Salaatinnabiyyi 12
7.7 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 12.mp3
13.

Sifatu Salaatinnabiyyi 13
2.8 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 13.mp3
14.

Sifatu Salaatinnabiyyi 14
10.2 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 14.mp3
15.

Sifatu Salaatinnabiyyi 15
5.9 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 15.mp3
16.

Sifatu Salaatinnabiyyi 16
7.4 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 16.mp3
17.

Sifatu Salaatinnabiyyi 17
8.4 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 17.mp3
18.

Sifatu Salaatinnabiyyi 18
10.8 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 18.mp3
19.

Sifatu Salaatinnabiyyi 19
8 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 19.mp3
20.

Sifatu Salaatinnabiyyi 20
10.3 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 20.mp3
21.

Sifatu Salaatinnabiyyi 21
10.6 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 21.mp3
22.

Sifatu Salaatinnabiyyi 22
8.9 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 22.mp3
23.

Sifatu Salaatinnabiyyi 23
9.6 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 23.mp3
24.

Sifatu Salaatinnabiyyi 24
8.7 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 24.mp3
25.

Sifatu Salaatinnabiyyi 25
8.9 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 25.mp3
26.

Sifatu Salaatinnabiyyi 26
3.1 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 26.mp3
27.

Sifatu Salaatinnabiyyi 27
6.9 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 27.mp3
28.

Sifatu Salaatinnabiyyi 28
6.3 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 28.mp3
29.

Sifatu Salaatinnabiyyi 29
12.5 MB
: Sifatu Salaatinnabiyyi 29.mp3

Kitaaba beyquunaa kan barnoota hundee hadiisaa (musxalahaa)

mataduree:Kitaaba beyquunaa kan barnoota hundee hadiisaa (musxalahaa)
afaan:afaan oromoo
leekchara:Muhammad waadoo
irradeebii:Jamaal muhammed ahmad
raabsaa:Biiroo daiwaa Rabwaa
diskiribshiina gabaabaa:Qophiin kun akkataa hundee hadiisaa (musxalaha) ittiin hadiisa sahiihaa fii da’iifa (jabaa fii laafaa) ittin adda baafatan nama barsiisa.
1.

Beeyquunii
1.4 MB
: Beeyquunii.mp3
2.

Beeyquunii 01-06
10.4 MB
: Beeyquunii 01-06.mp3
3.

Beeyquunii 07-13
13.8 MB
: Beeyquunii 07-13.mp3
4.

Beeyquunii 14-17
8 MB
: Beeyquunii 14-17.mp3
5.

Beeyquunii 18-22
6.4 MB
: Beeyquunii 18-22.mp3
6.

Beeyquunii 23-26
9.2 MB
: Beeyquunii 23-26.mp3
7.

Beeyquunii 27-29
6.9 MB
: Beeyquunii 27-29.mp3
8.

Beeyquunii 30-31
3.6 MB
: Beeyquunii 30-31.mp3
9.

Beeyquunii 32-34
3.8 MB
: Beeyquunii 32-34.mp3

Sunana abii daawu ( kitaaba guutuu)

mataduree:Sunana abii daawu ( kitaaba guutuu)
afaan:afaan oromoo
leekchara:Muhammad waadoo
irradeebii:Jamaal muhammed ahmad
raabsaa:Biiroo daiwaa Rabwaa
diskiribshiina gabaabaa:Sagantaan kun irra caalaa kitaabban hadiisaa keessaa tokko kan tahe kitaaba sunana abuu daawud guutuu uf keessaa qaba.Hadiisota 5274 kan qooda 219 taa’e uf keessaa qaba.
1.

Hadiisa 0001-0017
13.6 MB
: Hadiisa 0001-0017.mp3
2.

Hadiisa 0018-0029
11 MB
: Hadiisa 0018-0029.mp3
3.

Hadiisa 0030-0045
13.3 MB
: Hadiisa 0030-0045.mp3
4.

Hadiisa 0046-0058
11.7 MB
: Hadiisa 0046-0058.mp3
5.

Hadiisa 0059-0074
13.4 MB
: Hadiisa 0059-0074.mp3
6.

Hadiisa 0075-0090
16.5 MB
: Hadiisa 0075-0090.mp3
7.

Hadiisa 0091-0091
703.4 KB
: Hadiisa 0091-0091.mp3
8.

Hadiisa 0092-0108
14.9 MB
: Hadiisa 0092-0108.mp3
9.

Hadiisa 0108-0111
3 MB
: Hadiisa 0108-0111.mp3
10.

Hadiisa 0112-0131
15.8 MB
: Hadiisa 0112-0131.mp3
11.

Hadiisa 0131-0134
2 MB
: Hadiisa 0131-0134.mp3
12.

Hadiisa 0135-0149
14.9 MB
: Hadiisa 0135-0149.mp3
13.

Hadiisa 0150-0170
15.1 MB
: Hadiisa 0150-0170.mp3
14.

Hadiisa 0171-0189
14.1 MB
: Hadiisa 0171-0189.mp3
15.

Hadiisa 0190-0204
13.5 MB
: Hadiisa 0190-0204.mp3
16.

Hadiisa 0205-0228
15.2 MB
: Hadiisa 0205-0228.mp3
17.

Hadiisa 0229-0238
14.2 MB
: Hadiisa 0229-0238.mp3
18.

Hadiisa 0239-0255
13.9 MB
: Hadiisa 0239-0255.mp3
19.

Hadiisa 0256-0273
13.9 MB
: Hadiisa 0256-0273.mp3
20.

Hadiisa 0274-0285
12.5 MB
: Hadiisa 0274-0285.mp3
21.

Hadiisa 0286-0296
14 MB
: Hadiisa 0286-0296.mp3
22.

Hadiisa 0297-0316
13.7 MB
: Hadiisa 0297-0316.mp3
23.

Hadiisa 0317-0328
13.6 MB
: Hadiisa 0317-0328.mp3
24.

Hadiisa 0329-0339
13.3 MB
: Hadiisa 0329-0339.mp3
25.

Hadiisa 0340-0356
14.5 MB
: Hadiisa 0340-0356.mp3
26.

Hadiisa 0357-0379
15.2 MB
: Hadiisa 0357-0379.mp3
27.

Hadiisa 0380-0394
15.7 MB
: Hadiisa 0380-0394.mp3
28.

Hadiisa 0395-0415
17.1 MB
: Hadiisa 0395-0415.mp3
29.

Hadiisa 0416-0434
15.3 MB
: Hadiisa 0416-0434.mp3
30.

Hadiisa 0435-0451
14.6 MB
: Hadiisa 0435-0451.mp3
31.

Hadiisa 0452-0473
13.1 MB
: Hadiisa 0452-0473.mp3
32.

Hadiisa 0474-0488
13.4 MB
: Hadiisa 0474-0488.mp3
33.

Hadiisa 0489-0501
15.3 MB
: Hadiisa 0489-0501.mp3
34.

Hadiisa 0502-0506
15 MB
: Hadiisa 0502-0506.mp3
35.

Hadiisa 0507-0513
13.4 MB
: Hadiisa 0507-0513.mp3
36.

Hadiisa 0514-0528
14.7 MB
: Hadiisa 0514-0528.mp3
37.

Hadiisa 0529-0546
12.2 MB
: Hadiisa 0529-0546.mp3
38.

Hadiisa 0547-0563
14.6 MB
: Hadiisa 0547-0563.mp3
39.

Hadiisa 0564-0580
17.8 MB
: Hadiisa 0564-0580.mp3
40.

Hadiisa 0581-0598
16.3 MB
: Hadiisa 0581-0598.mp3
41.

Hadiisa 0599-0618
12.5 MB
: Hadiisa 0599-0618.mp3
42.

Hadiisa 0619-0642
15.4 MB
: Hadiisa 0619-0642.mp3
43.

Hadiisa 0643-0659
14.1 MB
: Hadiisa 0643-0659.mp3
44.

Hadiisa 0660-0677
12 MB
: Hadiisa 0660-0677.mp3
45.

Hadiisa 0678-0689
6.3 MB
: Hadiisa 0678-0689.mp3
46.

Hadiisa 0690-0700
8.1 MB
: Hadiisa 0690-0700.mp3
47.

Hadiisa 0701-0720
14.9 MB
: Hadiisa 0701-0720.mp3
48.

Hadiisa 0721-0728
10.8 MB
: Hadiisa 0721-0728.mp3
49.

Hadiisa 0729-0742
15 MB
: Hadiisa 0729-0742.mp3
50.

Hadiisa 0743-0770
17.1 MB
: Hadiisa 0743-0770.mp3
51.

Hadiisa 0771-0785
10.3 MB
: Hadiisa 0771-0785.mp3
52.

Hadiisa 0786-0809
14.3 MB
: Hadiisa 0786-0809.mp3
53.

Hadiisa 0810-0827
16.5 MB
: Hadiisa 0810-0827.mp3
54.

Hadiisa 0828-0849
16.2 MB
: Hadiisa 0828-0849.mp3
55.

Hadiisa 0850-0868
14 MB
: Hadiisa 0850-0868.mp3
56.

Hadiisa 0869-0901
15.9 MB
: Hadiisa 0869-0901.mp3
57.

Hadiisa 0902-0929
15.4 MB
: Hadiisa 0902-0929.mp3
58.

Hadiisa 0930-0949
14.6 MB
: Hadiisa 0930-0949.mp3
59.

Hadiisa 0950-0975
15.2 MB
: Hadiisa 0950-0975.mp3
60.

Hadiisa 0976-1000
12.7 MB
: Hadiisa 0976-1000.mp3
61.

Hadiisa 1001-1018
14 MB
: Hadiisa 1001-1018.mp3
62.

Hadiisa 1019-1045
13.1 MB
: Hadiisa 1019-1045.mp3
63.

Hadiisa 1046-1059
13.7 MB
: Hadiisa 1046-1059.mp3
64.

Hadiisa 1060-1079
14.4 MB
: Hadiisa 1060-1079.mp3
65.

Hadiisa 1080-1111
16.9 MB
: Hadiisa 1080-1111.mp3
66.

Hadiisa 1112-1140
13.8 MB
: Hadiisa 1112-1140.mp3
67.

Hadiisa 1141-1172
14.9 MB
: Hadiisa 1141-1172.mp3
68.

Hadiisa 1173-1197
17.4 MB
: Hadiisa 1173-1197.mp3
69.

Hadiisa 1198-1227
15.1 MB
: Hadiisa 1198-1227.mp3
70.

Hadiisa 1228-1242
17.5 MB
: Hadiisa 1228-1242.mp3
71.

Hadiisa 1243-1268
15.8 MB
: Hadiisa 1243-1268.mp3
72.

Hadiisa 1269-1299
17.6 MB
: Hadiisa 1269-1299.mp3
73.

Hadiisa 1300-1322
15.2 MB
: Hadiisa 1300-1322.mp3
74.

Hadiisa 1323-1342
16.5 MB
: Hadiisa 1323-1342.mp3
75.

Hadiisa 1343-1370
13.9 MB
: Hadiisa 1343-1370.mp3
76.

Hadiisa 1371-1391
16.4 MB
: Hadiisa 1371-1391.mp3
77.

Hadiisa 1392-1410
15.3 MB
: Hadiisa 1392-1410.mp3
78.

Hadiisa 1411-1415
3.1 MB
: Hadiisa 1411-1415.mp3
79.

Hadiisa 1416-1446
15 MB
: Hadiisa 1416-1446.mp3
80.

Hadiisa 1447-1474
15.1 MB
: Hadiisa 1447-1474.mp3
81.

Hadiisa 1475-1508
15.7 MB
: Hadiisa 1475-1508.mp3
82.

Hadiisa 1509-1540
13.6 MB
: Hadiisa 1509-1540.mp3
83.

Hadiisa 1541-1566
15.9 MB
: Hadiisa 1541-1566.mp3
84.

Hadiisa 1567-1574
16.9 MB
: Hadiisa 1567-1574.mp3
85.

Hadiisa 1575-1585
14.6 MB
: Hadiisa 1575-1585.mp3
86.

Hadiisa 1586-1595
14.6 MB
: Hadiisa 1586-1595.mp3
87.

Hadiisa 1596-1613
16.7 MB
: Hadiisa 1596-1613.mp3
88.

Hadiisa 1614-1630
16.2 MB
: Hadiisa 1614-1630.mp3
89.

Hadiisa 1631-1654
16.3 MB
: Hadiisa 1631-1654.mp3
90.

Hadiisa 1655-1682
15.5 MB
: Hadiisa 1655-1682.mp3
91.

Hadiisa 1683-1713
16.1 MB
: Hadiisa 1683-1713.mp3
92.

Hadiisa 1714-1742
15.3 MB
: Hadiisa 1714-1742.mp3
93.

Hadiisa 1743-1775
15.8 MB
: Hadiisa 1743-1775.mp3
94.

Hadiisa 1776-1798
15.3 MB
: Hadiisa 1776-1798.mp3
95.

Hadiisa 1799-1822
15.9 MB
: Hadiisa 1799-1822.mp3
96.

Hadiisa 1823-1861
15.7 MB
: Hadiisa 1823-1861.mp3
97.

Hadiisa 1862-1891
15.4 MB
: Hadiisa 1862-1891.mp3
98.

Hadiisa 1892-1905
18.5 MB
: Hadiisa 1892-1905.mp3
99.

Hadiisa 1906-1938
17.2 MB
: Hadiisa 1906-1938.mp3
100.

Hadiisa 1939-1964
15.2 MB
: Hadiisa 1939-1964.mp3
101.

Hadiisa 1965-1994
16.4 MB
: Hadiisa 1965-1994.mp3
102.

Hadiisa 1995-2027
16.5 MB
: Hadiisa 1995-2027.mp3
103.

Hadiisa 2028-2046
16.1 MB
: Hadiisa 2028-2046.mp3
104.

Hadiisa 2047-2068
16.8 MB
: Hadiisa 2047-2068.mp3
105.

Hadiisa 2069-2097
14.3 MB
: Hadiisa 2069-2097.mp3
106.

Hadiisa 2098-2102
1.7 MB
: Hadiisa 2098-2102.mp3
107.

Hadiisa 2103-2124
16.6 MB
: Hadiisa 2103-2124.mp3
108.

Hadiisa 2125-2154
16.6 MB
: Hadiisa 2125-2154.mp3
109.

Hadiisa 2155-2174
19 MB
: Hadiisa 2155-2174.mp3
110.

Hadiisa 2175-2195
15.8 MB
: Hadiisa 2175-2195.mp3
111.

Hadiisa 2196-2208
16.2 MB
: Hadiisa 2196-2208.mp3
112.

Hadiisa 2209-2237
6.3 MB
: Hadiisa 2209-2237.mp3
113.

Hadiisa 2238-2259
16.7 MB
: Hadiisa 2238-2259.mp3
114.

Hadiisa 2260-2280
17.4 MB
: Hadiisa 2260-2280.mp3
115.

Hadiisa 2281-2305
17.1 MB
: Hadiisa 2281-2305.mp3
116.

Hadiisa 2306-2331
14.4 MB
: Hadiisa 2306-2331.mp3
117.

Hadiisa 2332-2363
14.3 MB
: Hadiisa 2332-2363.mp3
118.

Hadiisa 2364-2395
16.9 MB
: Hadiisa 2364-2395.mp3
119.

Hadiisa 2396-2424
17.2 MB
: Hadiisa 2396-2424.mp3
120.

Hadiisa 2425-2447
16.3 MB
: Hadiisa 2425-2447.mp3
121.

Hadiisa 2448-2476
16.8 MB
: Hadiisa 2448-2476.mp3
122.

Hadiisa 2477-2495
17.9 MB
: Hadiisa 2477-2495.mp3
123.

Hadiisa 2496-2516
16.8 MB
: Hadiisa 2496-2516.mp3
124.

Hadiisa 2517-2539
14.3 MB
: Hadiisa 2517-2539.mp3
125.

Hadiisa 2540-2563
15.2 MB
: Hadiisa 2540-2563.mp3
126.

Hadiisa 2564-2599
17.5 MB
: Hadiisa 2564-2599.mp3
127.

Hadiisa 2600-2626
16.5 MB
: Hadiisa 2600-2626.mp3
128.

Hadiisa 2627-2651
17.2 MB
: Hadiisa 2627-2651.mp3
129.

Hadiisa 2652-2672
15 MB
: Hadiisa 2652-2672.mp3
130.

Hadiisa 2673-2686
15.5 MB
: Hadiisa 2673-2686.mp3
131.

Hadiisa 2687-2705
17 MB
: Hadiisa 2687-2705.mp3
132.

Hadiisa 2706-2722
16.7 MB
: Hadiisa 2706-2722.mp3
133.

Hadiisa 2723-2747
17.5 MB
: Hadiisa 2723-2747.mp3
134.

Hadiisa 2748-2762
18.8 MB
: Hadiisa 2748-2762.mp3
135.

Hadiisa 2763-2775
16.7 MB
: Hadiisa 2763-2775.mp3
136.

Hadiisa 2776-2787
5 MB
: Hadiisa 2776-2787.mp3
137.

Hadiisa 2788-2811
17 MB
: Hadiisa 2788-2811.mp3
138.

Hadiisa 2812-2833
18.6 MB
: Hadiisa 2812-2833.mp3
139.

Hadiisa 2834-2861
17 MB
: Hadiisa 2834-2861.mp3
140.

Hadiisa 2862-2884
20 MB
: Hadiisa 2862-2884.mp3
141.

Hadiisa 2885-2913
18.2 MB
: Hadiisa 2885-2913.mp3
142.

Hadiisa 2914-2934
20.1 MB
: Hadiisa 2914-2934.mp3
143.

Hadiisa 2935-2962
17.8 MB
: Hadiisa 2935-2962.mp3
144.

Hadiisa 2963-2977
17.5 MB
: Hadiisa 2963-2977.mp3
145.

Hadiisa 2978-2990
17.7 MB
: Hadiisa 2978-2990.mp3
146.

Hadiisa 2991-3013
18.5 MB
: Hadiisa 2991-3013.mp3
147.

Hadiisa 3014-3028
17.7 MB
: Hadiisa 3014-3028.mp3
148.

Hadiisa 3029-3049
16.6 MB
: Hadiisa 3029-3049.mp3
149.

Hadiisa 3050-3067
17.8 MB
: Hadiisa 3050-3067.mp3
150.

Hadiisa 3068-3088
17.3 MB
: Hadiisa 3068-3088.mp3
151.

Hadiisa 3089-3111
17.8 MB
: Hadiisa 3089-3111.mp3
152.

Hadiisa 3112-3139
16.7 MB
: Hadiisa 3112-3139.mp3
153.

Hadiisa 3140-3171
16.3 MB
: Hadiisa 3140-3171.mp3
154.

Hadiisa 3172-3195
17.7 MB
: Hadiisa 3172-3195.mp3
155.

Hadiisa 3195-3217
17.4 MB
: Hadiisa 3195-3217.mp3
156.

Hadiisa 3218-3252
18.8 MB
: Hadiisa 3218-3252.mp3
157.

Hadiisa 3253-3284
20.6 MB
: Hadiisa 3253-3284.mp3
158.

Hadiisa 3285-3314
19.4 MB
: Hadiisa 3285-3314.mp3
159.

Hadiisa 3315-3344
19.9 MB
: Hadiisa 3315-3344.mp3
160.

Hadiisa 3345-3381
20 MB
: Hadiisa 3345-3381.mp3
161.

Hadiisa 3382-3415
18.7 MB
: Hadiisa 3382-3415.mp3
162.

Hadiisa 3416-3437
15.6 MB
: Hadiisa 3416-3437.mp3
163.

Hadiisa 3438-3446
5 MB
: Hadiisa 3438-3446.mp3
164.

Hadiisa 3447-3477
19.8 MB
: Hadiisa 3447-3477.mp3
165.

Hadiisa 3478-3512
19.6 MB
: Hadiisa 3478-3512.mp3
166.

Hadiisa 3513-3557
20.3 MB
: Hadiisa 3513-3557.mp3
167.

Hadiisa 3558-3591
19.8 MB
: Hadiisa 3558-3591.mp3
168.

Hadiisa 3592-3621
20 MB
: Hadiisa 3592-3621.mp3
169.

Hadiisa 3622-3651
19 MB
: Hadiisa 3622-3651.mp3
170.

Hadiisa 3652-3687
21.9 MB
: Hadiisa 3652-3687.mp3
171.

Hadiisa 3688-3735
21.7 MB
: Hadiisa 3688-3735.mp3
172.

Hadiisa 3736-3777
19.7 MB
: Hadiisa 3736-3777.mp3
173.

Hadiisa 3778-3829
21.1 MB
: Hadiisa 3778-3829.mp3
174.

Hadiisa 3830-3869
21.8 MB
: Hadiisa 3830-3869.mp3
175.

Hadiisa 3870-3909
20 MB
: Hadiisa 3870-3909.mp3
176.

Hadiisa 3910-3931
13.7 MB
: Hadiisa 3910-3931.mp3
177.

Hadiisa 3932-3954
6.9 MB
: Hadiisa 3932-3954.mp3
178.

Hadiisa 3955-4008
22.1 MB
: Hadiisa 3955-4008.mp3
179.

Hadiisa 4009-4031
13.7 MB
: Hadiisa 4009-4031.mp3
180.

Hadiisa 4032-4066
6.5 MB
: Hadiisa 4032-4066.mp3
181.

Hadiisa 4067-4096
20.8 MB
: Hadiisa 4067-4096.mp3
182.

Hadiisa 4097-4132
21.7 MB
: Hadiisa 4097-4132.mp3
183.

Hadiisa 4133-4171
19.4 MB
: Hadiisa 4133-4171.mp3
184.

Hadiisa 4172-4213
23.5 MB
: Hadiisa 4172-4213.mp3
185.

Hadiisa 4214-4243
22.1 MB
: Hadiisa 4214-4243.mp3
186.

Hadiisa 4244-4263
21.2 MB
: Hadiisa 4244-4263.mp3
187.

Hadiisa 4264-4289
20.4 MB
: Hadiisa 4264-4289.mp3
188.

Hadiisa 4290-4312
19.3 MB
: Hadiisa 4290-4312.mp3
189.

Hadiisa 4313-4348
22.8 MB
: Hadiisa 4313-4348.mp3
190.

Hadiisa 4349-4379
21 MB
: Hadiisa 4349-4379.mp3
191.

Hadiisa 4380-4418
22.5 MB
: Hadiisa 4380-4418.mp3
192.

Hadiisa 4419-4445
20.2 MB
: Hadiisa 4419-4445.mp3
193.

Hadiisa 4446-4471
20 MB
: Hadiisa 4446-4471.mp3
194.

Hadiisa 4472-4495
20 MB
: Hadiisa 4472-4495.mp3
195.

Hadiisa 4496-4519
21.9 MB
: Hadiisa 4496-4519.mp3
196.

Hadiisa 4520-4546
21.3 MB
: Hadiisa 4520-4546.mp3
197.

Hadiisa 4547-4582
19.9 MB
: Hadiisa 4547-4582.mp3
198.

Hadiisa 4583-4610
20 MB
: Hadiisa 4583-4610.mp3
199.

Hadiisa 4611-4626
22.8 MB
: Hadiisa 4611-4626.mp3
200.

Hadiisa 4627-4659
21.4 MB
: Hadiisa 4627-4659.mp3
201.

Hadiisa 4660-4696
22.4 MB
: Hadiisa 4660-4696.mp3
202.

Hadiisa 4697-4731
21.9 MB
: Hadiisa 4697-4731.mp3
203.

Hadiisa 4732-4764
19.6 MB
: Hadiisa 4732-4764.mp3
204.

Hadiisa 4765-4784
22.2 MB
: Hadiisa 4765-4784.mp3
205.

Hadiisa 4785-4799
11.5 MB
: Hadiisa 4785-4799.mp3
206.

Hadiisa 4800-4836
21 MB
: Hadiisa 4800-4836.mp3
207.

Hadiisa 4837-4882
22.9 MB
: Hadiisa 4837-4882.mp3
208.

Hadiisa 4883-4918
18.1 MB
: Hadiisa 4883-4918.mp3
209.

Hadiisa 4919-4961
24.2 MB
: Hadiisa 4919-4961.mp3
210.

Hadiisa 4962-4994
16.4 MB
: Hadiisa 4962-4994.mp3
211.

Hadiisa 4995-5039
22.5 MB
: Hadiisa 4995-5039.mp3
212.

Hadiisa 5040-5076
20.1 MB
: Hadiisa 5040-5076.mp3
213.

Hadiisa 5077-5096
13.7 MB
: Hadiisa 5077-5096.mp3
214.

Hadiisa 5097-5112
7.8 MB
: Hadiisa 5097-5112.mp3
215.

Hadiisa 5113-5138
13.7 MB
: Hadiisa 5113-5138.mp3
216.

Hadiisa 5139-5140
915.6 KB
: Hadiisa 5139-5140.mp3
217.

Hadiisa 5141-5196
10.1 MB
: Hadiisa 5141-5196.mp3
218.

Hadiisa 5197-5256
26.1 MB
: Hadiisa 5197-5256.mp3
219.

Hadiisa 5256-5274
10 MB
: Hadiisa 5256-5274.mp3

Sahiiha Bukhaarii (kitaaba guutuu)

mataduree:Sahiiha Bukhaarii (kitaaba guutuu)
afaan:afaan oromoo
leekchara:Muhammad waadoo
irradeebii:Jamaal muhammed ahmad
raabsaa:Biiroo daiwaa Rabwaa
diskiribshiina gabaabaa:Sagantaan tun kitaaba sahiiha bukhaarii guutuu uf keessaa qabdi,kitaabni kun hadiisota sahiiha barnoota islaamaa guututti ufkeysaa qaban kumoota heddu uf keessatti hammata.sadarkaa guddaa isaatiif ”irra caalaa kitaabaa eega kitaaba rabbiitii” jedhamee moggaafame.
1.

Sahiiha_Bukhaarii_001
26.8 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_001.mp3
2.

Sahiiha_Bukhaarii_002
11.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_002.mp3
3.

Sahiiha_Bukhaarii_003
33 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_003.mp3
4.

Sahiiha_Bukhaarii_004
24.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_004.mp3
5.

Sahiiha_Bukhaarii_005
53.3 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_005.mp3
6.

Sahiiha_Bukhaarii_006
29.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_006.mp3
7.

Sahiiha_Bukhaarii_007
28.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_007.mp3
8.

Sahiiha_Bukhaarii_008
20.5 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_008.mp3
9.

Sahiiha_Bukhaarii_009
25.6 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_009.mp3
10.

Sahiiha_Bukhaarii_010
24.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_010.mp3
11.

Sahiiha_Bukhaarii_011
26.3 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_011.mp3
12.

Sahiiha_Bukhaarii_012
25.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_012.mp3
13.

Sahiiha_Bukhaarii_013
23.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_013.mp3
14.

Sahiiha_Bukhaarii_014
20.8 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_014.mp3
15.

Sahiiha_Bukhaarii_015
20.6 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_015.mp3
16.

Sahiiha_Bukhaarii_016
23.5 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_016.mp3
17.

Sahiiha_Bukhaarii_017
26.4 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_017.mp3
18.

Sahiiha_Bukhaarii_018
21.7 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_018.mp3
19.

Sahiiha_Bukhaarii_019
23.4 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_019.mp3
20.

Sahiiha_Bukhaarii_020
25.7 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_020.mp3
21.

Sahiiha_Bukhaarii_021
25.3 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_021.mp3
22.

Sahiiha_Bukhaarii_022
26.3 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_022.mp3
23.

Sahiiha_Bukhaarii_023
26.4 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_023.mp3
24.

Sahiiha_Bukhaarii_024
26.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_024.mp3
25.

Sahiiha_Bukhaarii_025
275.8 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_025.mp3
26.

Sahiiha_Bukhaarii_026
25.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_026.mp3
27.

Sahiiha_Bukhaarii_027
28.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_027.mp3
28.

Sahiiha_Bukhaarii_028
26 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_028.mp3
29.

Sahiiha_Bukhaarii_029
20.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_029.mp3
30.

Sahiiha_Bukhaarii_030
17.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_030.mp3
31.

Sahiiha_Bukhaarii_031
22.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_031.mp3
32.

Sahiiha_Bukhaarii_032
24.6 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_032.mp3
33.

Sahiiha_Bukhaarii_033
18.8 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_033.mp3
34.

Sahiiha_Bukhaarii_034
20 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_034.mp3
35.

Sahiiha_Bukhaarii_035
24.8 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_035.mp3
36.

Sahiiha_Bukhaarii_036
25.3 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_036.mp3
37.

Sahiiha_Bukhaarii_037
24.6 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_037.mp3
38.

Sahiiha_Bukhaarii_038
21.7 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_038.mp3
39.

Sahiiha_Bukhaarii_039
24.6 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_039.mp3
40.

Sahiiha_Bukhaarii_040
26.5 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_040.mp3
41.

Sahiiha_Bukhaarii_041
14.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_041.mp3
42.

Sahiiha_Bukhaarii_042
9.4 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_042.mp3
43.

Sahiiha_Bukhaarii_043
19.8 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_043.mp3
44.

Sahiiha_Bukhaarii_044
20.3 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_044.mp3
45.

Sahiiha_Bukhaarii_045
21.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_045.mp3
46.

Sahiiha_Bukhaarii_046
23.7 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_046.mp3
47.

Sahiiha_Bukhaarii_047
23.3 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_047.mp3
48.

Sahiiha_Bukhaarii_048
22.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_048.mp3
49.

Sahiiha_Bukhaarii_049
23.5 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_049.mp3
50.

Sahiiha_Bukhaarii_050
25.7 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_050.mp3
51.

Sahiiha_Bukhaarii_051
25.3 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_051.mp3
52.

Sahiiha_Bukhaarii_052
25.3 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_052.mp3
53.

Sahiiha_Bukhaarii_053
20.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_053.mp3
54.

Sahiiha_Bukhaarii_054
25.6 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_054.mp3
55.

Sahiiha_Bukhaarii_055
24.8 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_055.mp3
56.

Sahiiha_Bukhaarii_056
26.5 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_056.mp3
57.

Sahiiha_Bukhaarii_057
10.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_057.mp3
58.

Sahiiha_Bukhaarii_058
28.1 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_058.mp3
59.

Sahiiha_Bukhaarii_059
25.6 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_059.mp3
60.

Sahiiha_Bukhaarii_060
26.3 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_060.mp3
61.

Sahiiha_Bukhaarii_061
22.8 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_061.mp3
62.

Sahiiha_Bukhaarii_062
26.4 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_062.mp3
63.

Sahiiha_Bukhaarii_063
21.5 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_063.mp3
64.

Sahiiha_Bukhaarii_064
21.1 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_064.mp3
65.

Sahiiha_Bukhaarii_065
20.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_065.mp3
66.

Sahiiha_Bukhaarii_066
8.6 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_066.mp3
67.

Sahiiha_Bukhaarii_067
565.5 KB
: Sahiiha_Bukhaarii_067.mp3
68.

Sahiiha_Bukhaarii_068
22 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_068.mp3
69.

Sahiiha_Bukhaarii_069
16 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_069.mp3
70.

Sahiiha_Bukhaarii_070
14 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_070.mp3
71.

Sahiiha_Bukhaarii_071
18.4 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_071.mp3
72.

Sahiiha_Bukhaarii_072
5.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_072.mp3
73.

Sahiiha_Bukhaarii_073
16.5 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_073.mp3
74.

Sahiiha_Bukhaarii_074
19 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_074.mp3
75.

Sahiiha_Bukhaarii_075
18 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_075.mp3
76.

Sahiiha_Bukhaarii_076
22.4 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_076.mp3
77.

Sahiiha_Bukhaarii_077
24.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_077.mp3
78.

Sahiiha_Bukhaarii_078
25.6 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_078.mp3
79.

Sahiiha_Bukhaarii_079
29.4 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_079.mp3
80.

Sahiiha_Bukhaarii_080
25.8 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_080.mp3
81.

Sahiiha_Bukhaarii_081
33.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_081.mp3
82.

Sahiiha_Bukhaarii_082
22.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_082.mp3
83.

Sahiiha_Bukhaarii_083
32.1 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_083.mp3
84.

Sahiiha_Bukhaarii_084
30.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_084.mp3
85.

Sahiiha_Bukhaarii_085
34.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_085.mp3
86.

Sahiiha_Bukhaarii_086
29.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_086.mp3
87.

Sahiiha_Bukhaarii_087
33.7 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_087.mp3
88.

Sahiiha_Bukhaarii_088
38.5 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_088.mp3
89.

Sahiiha_Bukhaarii_089
7.5 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_089.mp3
90.

Sahiiha_Bukhaarii_090
17.1 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_090.mp3
91.

Sahiiha_Bukhaarii_091
4.4 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_091.mp3
92.

Sahiiha_Bukhaarii_092
14.8 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_092.mp3
93.

Sahiiha_Bukhaarii_093
30.7 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_093.mp3
94.

Sahiiha_Bukhaarii_094
23.3 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_094.mp3
95.

Sahiiha_Bukhaarii_095
25.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_095.mp3
96.

Sahiiha_Bukhaarii_096
29 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_096.mp3
97.

Sahiiha_Bukhaarii_097
23.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_097.mp3
98.

Sahiiha_Bukhaarii_098
32.6 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_098.mp3
99.

Sahiiha_Bukhaarii_099
27.5 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_099.mp3
100.

Sahiiha_Bukhaarii_100
18.7 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_100.mp3
101.

Sahiiha_Bukhaarii_101
20.6 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_101.mp3
102.

Sahiiha_Bukhaarii_102
9.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_102.mp3
103.

Sahiiha_Bukhaarii_103
18.3 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_103.mp3
104.

Sahiiha_Bukhaarii_104
10.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_104.mp3
105.

Sahiiha_Bukhaarii_105
16.8 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_105.mp3
106.

Sahiiha_Bukhaarii_106
24.8 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_106.mp3
107.

Sahiiha_Bukhaarii_107
4.5 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_107.mp3
108.

Sahiiha_Bukhaarii_108
22.4 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_108.mp3
109.

Sahiiha_Bukhaarii_109
25.7 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_109.mp3
110.

Sahiiha_Bukhaarii_110
11.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_110.mp3
111.

Sahiiha_Bukhaarii_111
22.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_111.mp3
112.

Sahiiha_Bukhaarii_112
23.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_112.mp3
113.

Sahiiha_Bukhaarii_113
13.1 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_113.mp3
114.

Sahiiha_Bukhaarii_114
15.6 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_114.mp3
115.

Sahiiha_Bukhaarii_115
23 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_115.mp3
116.

Sahiiha_Bukhaarii_116
19.4 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_116.mp3
117.

Sahiiha_Bukhaarii_117
17.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_117.mp3
118.

Sahiiha_Bukhaarii_118
24.8 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_118.mp3
119.

Sahiiha_Bukhaarii_119
29.1 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_119.mp3
120.

Sahiiha_Bukhaarii_120
29.8 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_120.mp3
121.

Sahiiha_Bukhaarii_121
20 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_121.mp3
122.

Sahiiha_Bukhaarii_122
29.8 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_122.mp3
123.

Sahiiha_Bukhaarii_123
25.4 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_123.mp3
124.

Sahiiha_Bukhaarii_124
24 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_124.mp3
125.

Sahiiha_Bukhaarii_125
27.1 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_125.mp3
126.

Sahiiha_Bukhaarii_126
27.4 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_126.mp3
127.

Sahiiha_Bukhaarii_127
19.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_127.mp3
128.

Sahiiha_Bukhaarii_128
31 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_128.mp3
129.

Sahiiha_Bukhaarii_129
34.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_129.mp3
130.

Sahiiha_Bukhaarii_130
25.3 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_130.mp3
131.

Sahiiha_Bukhaarii_131
33.5 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_131.mp3
132.

Sahiiha_Bukhaarii_132
27.7 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_132.mp3
133.

Sahiiha_Bukhaarii_133
22.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_133.mp3
134.

Sahiiha_Bukhaarii_134
36.5 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_134.mp3
135.

Sahiiha_Bukhaarii_135
30.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_135.mp3
136.

Sahiiha_Bukhaarii_136
31.3 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_136.mp3
137.

Sahiiha_Bukhaarii_137
33 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_137.mp3
138.

Sahiiha_Bukhaarii_138
25.5 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_138.mp3
139.

Sahiiha_Bukhaarii_139
9.2 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_139.mp3
140.

Sahiiha_Bukhaarii_140
32.9 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_140.mp3
141.

Sahiiha_Bukhaarii_141
30.1 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_141.mp3
142.

Sahiiha_Bukhaarii_142
24.7 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_142.mp3
143.

Sahiiha_Bukhaarii_143
36.1 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_143.mp3
144.

Sahiiha_Bukhaarii_144
31 MB
: Sahiiha_Bukhaarii_144.mp3

Sahiiha muslim (kitaaba guutuu)

mataduree:Sahiiha muslim (kitaaba guutuu)
afaan:afaan oromoo
leekchara:Muhammad waadoo
irradeebii:Jamaal muhammed ahmad
raabsaa:Biiroo daiwaa Rabwaa
diskiribshiina gabaabaa:Sagantaan tun kitaaba sahiiha muslim guutuu uf keessaa qabdi,kitaabni kun hadiisota sahiiha barnoota islaamaa guututti ufkeysaa qaban kumoota heddu uf keessatti hammata.
1.

Sahiiha Muslim_001
21.5 MB
: Sahiiha Muslim_001.mp3
2.

Sahiiha Muslim_002
10.2 MB
: Sahiiha Muslim_002.mp3
3.

Sahiiha Muslim_003
10.2 MB
: Sahiiha Muslim_003.mp3
4.

Sahiiha Muslim_004
20.5 MB
: Sahiiha Muslim_004.mp3
5.

Sahiiha Muslim_005
10.6 MB
: Sahiiha Muslim_005.mp3
6.

Sahiiha Muslim_006
10.7 MB
: Sahiiha Muslim_006.mp3
7.

Sahiiha Muslim_007
10.7 MB
: Sahiiha Muslim_007.mp3
8.

Sahiiha Muslim_008
10.7 MB
: Sahiiha Muslim_008.mp3
9.

Sahiiha Muslim_009
11.9 MB
: Sahiiha Muslim_009.mp3
10.

Sahiiha Muslim_010
1.2 MB
: Sahiiha Muslim_010.mp3
11.

Sahiiha Muslim_011
21.3 MB
: Sahiiha Muslim_011.mp3
12.

Sahiiha Muslim_012
16.5 MB
: Sahiiha Muslim_012.mp3
13.

Sahiiha Muslim_013
19.6 MB
: Sahiiha Muslim_013.mp3
14.

Sahiiha Muslim_014
18.7 MB
: Sahiiha Muslim_014.mp3
15.

Sahiiha Muslim_015
16.8 MB
: Sahiiha Muslim_015.mp3
16.

Sahiiha Muslim_016
18.1 MB
: Sahiiha Muslim_016.mp3
17.

Sahiiha Muslim_017
17 MB
: Sahiiha Muslim_017.mp3
18.

Sahiiha Muslim_018
21.4 MB
: Sahiiha Muslim_018.mp3
19.

Sahiiha Muslim_019
15.5 MB
: Sahiiha Muslim_019.mp3
20.

Sahiiha Muslim_020
18.9 MB
: Sahiiha Muslim_020.mp3
21.

Sahiiha Muslim_021
20.2 MB
: Sahiiha Muslim_021.mp3
22.

Sahiiha Muslim_022
15.1 MB
: Sahiiha Muslim_022.mp3
23.

Sahiiha Muslim_023
14.2 MB
: Sahiiha Muslim_023.mp3
24.

Sahiiha Muslim_024
14.1 MB
: Sahiiha Muslim_024.mp3
25.

Sahiiha Muslim_025
10.2 MB
: Sahiiha Muslim_025.mp3
26.

Sahiiha Muslim_026
3.2 MB
: Sahiiha Muslim_026.mp3
27.

Sahiiha Muslim_027
3.4 MB
: Sahiiha Muslim_027.mp3
28.

Sahiiha Muslim_028
17.3 MB
: Sahiiha Muslim_028.mp3
29.

Sahiiha Muslim_029
5.1 MB
: Sahiiha Muslim_029.mp3
30.

Sahiiha Muslim_030
8.1 MB
: Sahiiha Muslim_030.mp3
31.

Sahiiha Muslim_031
6 MB
: Sahiiha Muslim_031.mp3
32.

Sahiiha Muslim_032
10.9 MB
: Sahiiha Muslim_032.mp3
33.

Sahiiha Muslim_033
5.4 MB
: Sahiiha Muslim_033.mp3
34.

Sahiiha Muslim_034
11.5 MB
: Sahiiha Muslim_034.mp3
35.

Sahiiha Muslim_035
18.1 MB
: Sahiiha Muslim_035.mp3
36.

Sahiiha Muslim_036
20.2 MB
: Sahiiha Muslim_036.mp3
37.

Sahiiha Muslim_037
17.9 MB
: Sahiiha Muslim_037.mp3
38.

Sahiiha Muslim_038
18.4 MB
: Sahiiha Muslim_038.mp3
39.

Sahiiha Muslim_039
3.8 MB
: Sahiiha Muslim_039.mp3
40.

Sahiiha Muslim_040
14 MB
: Sahiiha Muslim_040.mp3
41.

Sahiiha Muslim_041
15.6 MB
: Sahiiha Muslim_041.mp3
42.

Sahiiha Muslim_042
14.1 MB
: Sahiiha Muslim_042.mp3
43.

Sahiiha Muslim_043
11.4 MB
: Sahiiha Muslim_043.mp3
44.

Sahiiha Muslim_044
16.4 MB
: Sahiiha Muslim_044.mp3
45.

Sahiiha Muslim_045
2.8 MB
: Sahiiha Muslim_045.mp3
46.

Sahiiha Muslim_046
1001.3 KB
: Sahiiha Muslim_046.mp3
47.

Sahiiha Muslim_047
12.5 MB
: Sahiiha Muslim_047.mp3
48.

Sahiiha Muslim_048
19 MB
: Sahiiha Muslim_048.mp3
49.

Sahiiha Muslim_049
17.7 MB
: Sahiiha Muslim_049.mp3
50.

Sahiiha Muslim_050
17 MB
: Sahiiha Muslim_050.mp3
51.

Sahiiha Muslim_051
17.6 MB
: Sahiiha Muslim_051.mp3
52.

Sahiiha Muslim_052
13.4 MB
: Sahiiha Muslim_052.mp3
53.

Sahiiha Muslim_053
16.2 MB
: Sahiiha Muslim_053.mp3
54.

Sahiiha Muslim_054
6.4 MB
: Sahiiha Muslim_054.mp3
55.

Sahiiha Muslim_055
15.2 MB
: Sahiiha Muslim_055.mp3
56.

Sahiiha Muslim_056
19.5 MB
: Sahiiha Muslim_056.mp3
57.

Sahiiha Muslim_057
10.9 MB
: Sahiiha Muslim_057.mp3
58.

Sahiiha Muslim_058
15.7 MB
: Sahiiha Muslim_058.mp3
59.

Sahiiha Muslim_059
18.2 MB
: Sahiiha Muslim_059.mp3
60.

Sahiiha Muslim_060
13.8 MB
: Sahiiha Muslim_060.mp3
61.

Sahiiha Muslim_061
16 MB
: Sahiiha Muslim_061.mp3
62.

Sahiiha Muslim_062
19.5 MB
: Sahiiha Muslim_062.mp3
63.

Sahiiha Muslim_063
17.2 MB
: Sahiiha Muslim_063.mp3
64.

Sahiiha Muslim_064
17.5 MB
: Sahiiha Muslim_064.mp3
65.

Sahiiha Muslim_065
16.2 MB
: Sahiiha Muslim_065.mp3
66.

Sahiiha Muslim_066
16.5 MB
: Sahiiha Muslim_066.mp3
67.

Sahiiha Muslim_067
17 MB
: Sahiiha Muslim_067.mp3
68.

Sahiiha Muslim_068
14.3 MB
: Sahiiha Muslim_068.mp3
69.

Sahiiha Muslim_069
14.1 MB
: Sahiiha Muslim_069.mp3
70.

Sahiiha Muslim_070
14.9 MB
: Sahiiha Muslim_070.mp3
71.

Sahiiha Muslim_071
15.2 MB
: Sahiiha Muslim_071.mp3
72.

Sahiiha Muslim_072
15.7 MB
: Sahiiha Muslim_072.mp3
73.

Sahiiha Muslim_073
17.1 MB
: Sahiiha Muslim_073.mp3
74.

Sahiiha Muslim_074
488.2 KB
: Sahiiha Muslim_074.mp3
75.

Sahiiha Muslim_075
14.7 MB
: Sahiiha Muslim_075.mp3
76.

Sahiiha Muslim_076
16.4 MB
: Sahiiha Muslim_076.mp3
77.

Sahiiha Muslim_077
18.5 MB
: Sahiiha Muslim_077.mp3
78.

Sahiiha Muslim_078
15.9 MB
: Sahiiha Muslim_078.mp3
79.

Sahiiha Muslim_079
17.9 MB
: Sahiiha Muslim_079.mp3
80.

Sahiiha Muslim_080
16.9 MB
: Sahiiha Muslim_080.mp3
81.

Sahiiha Muslim_081
13.8 MB
: Sahiiha Muslim_081.mp3
82.

Sahiiha Muslim_082
14.6 MB
: Sahiiha Muslim_082.mp3
83.

Sahiiha Muslim_083
13.9 MB
: Sahiiha Muslim_083.mp3
84.

Sahiiha Muslim_084
13.3 MB
: Sahiiha Muslim_084.mp3
85.

Sahiiha Muslim_085
15.6 MB
: Sahiiha Muslim_085.mp3
86.

Sahiiha Muslim_086
17.7 MB
: Sahiiha Muslim_086.mp3
87.

Sahiiha Muslim_087
16.1 MB
: Sahiiha Muslim_087.mp3
88.

Sahiiha Muslim_088
15.9 MB
: Sahiiha Muslim_088.mp3
89.

Sahiiha Muslim_089
14.3 MB
: Sahiiha Muslim_089.mp3
90.

Sahiiha Muslim_090
17.3 MB
: Sahiiha Muslim_090.mp3
91.

Sahiiha Muslim_091
19.9 MB
: Sahiiha Muslim_091.mp3
92.

Sahiiha Muslim_092
17.8 MB
: Sahiiha Muslim_092.mp3
93.

Sahiiha Muslim_093
18.4 MB
: Sahiiha Muslim_093.mp3
94.

Sahiiha Muslim_094
4 MB
: Sahiiha Muslim_094.mp3
95.

Sahiiha Muslim_095
11 MB
: Sahiiha Muslim_095.mp3
96.

Sahiiha Muslim_096
16.9 MB
: Sahiiha Muslim_096.mp3
97.

Sahiiha Muslim_097
16.9 MB
: Sahiiha Muslim_097.mp3
98.

Sahiiha Muslim_098
13.3 MB
: Sahiiha Muslim_098.mp3
99.

Sahiiha Muslim_099
15.4 MB
: Sahiiha Muslim_099.mp3
100.

Sahiiha Muslim_100
12.6 MB
: Sahiiha Muslim_100.mp3
101.

Sahiiha Muslim_101
8.4 MB
: Sahiiha Muslim_101.mp3
102.

Sahiiha Muslim_102
15.8 MB
: Sahiiha Muslim_102.mp3
103.

Sahiiha Muslim_103
12.5 MB
: Sahiiha Muslim_103.mp3
104.

Sahiiha Muslim_104
13 MB
: Sahiiha Muslim_104.mp3
105.

Sahiiha Muslim_105
13.2 MB
: Sahiiha Muslim_105.mp3
106.

Sahiiha Muslim_106
12.4 MB
: Sahiiha Muslim_106.mp3
107.

Sahiiha Muslim_107
18.8 MB
: Sahiiha Muslim_107.mp3
108.

Sahiiha Muslim_108
15 MB
: Sahiiha Muslim_108.mp3
109.

Sahiiha Muslim_109
8 MB
: Sahiiha Muslim_109.mp3
110.

Sahiiha Muslim_110
7.2 MB
: Sahiiha Muslim_110.mp3
111.

Sahiiha Muslim_111
7.4 MB
: Sahiiha Muslim_111.mp3
112.

Sahiiha Muslim_112
13.7 MB
: Sahiiha Muslim_112.mp3
113.

Sahiiha Muslim_113
12.5 MB
: Sahiiha Muslim_113.mp3
114.

Sahiiha Muslim_114
13 MB
: Sahiiha Muslim_114.mp3
115.

Sahiiha Muslim_115
19.7 MB
: Sahiiha Muslim_115.mp3
116.

Sahiiha Muslim_116
18.6 MB
: Sahiiha Muslim_116.mp3
117.

Sahiiha Muslim_117
10 MB
: Sahiiha Muslim_117.mp3
118.

Sahiiha Muslim_118
18.6 MB
: Sahiiha Muslim_118.mp3
119.

Sahiiha Muslim_119
10.7 MB
: Sahiiha Muslim_119.mp3
120.

Sahiiha Muslim_120
12 MB
: Sahiiha Muslim_120.mp3
121.

Sahiiha Muslim_121
12.5 MB
: Sahiiha Muslim_121.mp3
122.

Sahiiha Muslim_122
17.6 MB
: Sahiiha Muslim_122.mp3
123.

Sahiiha Muslim_123
14.9 MB
: Sahiiha Muslim_123.mp3
124.

Sahiiha Muslim_124
6.2 MB
: Sahiiha Muslim_124.mp3
125.

Sahiiha Muslim_125
8 MB
: Sahiiha Muslim_125.mp3
126.

Sahiiha Muslim_126
16.5 MB
: Sahiiha Muslim_126.mp3
127.

Sahiiha Muslim_127
10.9 MB
: Sahiiha Muslim_127.mp3
128.

Sahiiha Muslim_128
7.6 MB
: Sahiiha Muslim_128.mp3
129.

Sahiiha Muslim_129
16.5 MB
: Sahiiha Muslim_129.mp3
130.

Sahiiha Muslim_130
15.7 MB
: Sahiiha Muslim_130.mp3
131.

Sahiiha Muslim_131
13.3 MB
: Sahiiha Muslim_131.mp3
132.

Sahiiha Muslim_132
16.3 MB
: Sahiiha Muslim_132.mp3
133.

Sahiiha Muslim_133
12.7 MB
: Sahiiha Muslim_133.mp3
134.

Sahiiha Muslim_134
14.1 MB
: Sahiiha Muslim_134.mp3
135.

Sahiiha Muslim_135
13 MB
: Sahiiha Muslim_135.mp3
136.

Sahiiha Muslim_136
11.1 MB
: Sahiiha Muslim_136.mp3
137.

Sahiiha Muslim_137
14.6 MB
: Sahiiha Muslim_137.mp3
138.

Sahiiha Muslim_138
10.6 MB
: Sahiiha Muslim_138.mp3
139.

Sahiiha Muslim_139
12.2 MB
: Sahiiha Muslim_139.mp3
140.

Sahiiha Muslim_140
15.8 MB
: Sahiiha Muslim_140.mp3
141.

Sahiiha Muslim_141
14.1 MB
: Sahiiha Muslim_141.mp3
142.

Sahiiha Muslim_142
14.7 MB
: Sahiiha Muslim_142.mp3
143.

Sahiiha Muslim_143
15.6 MB
: Sahiiha Muslim_143.mp3
144.

Sahiiha Muslim_144
12.9 MB
: Sahiiha Muslim_144.mp3
145.

Sahiiha Muslim_145
12 MB
: Sahiiha Muslim_145.mp3
146.

Sahiiha Muslim_146
15.6 MB
: Sahiiha Muslim_146.mp3
147.

Sahiiha Muslim_147
19.1 MB
: Sahiiha Muslim_147.mp3
148.

Sahiiha Muslim_148
12.2 MB
: Sahiiha Muslim_148.mp3
149.

Sahiiha Muslim_149
9.7 MB
: Sahiiha Muslim_149.mp3
150.

Sahiiha Muslim_150
13.7 MB
: Sahiiha Muslim_150.mp3
151.

Sahiiha Muslim_151
592.8 KB
: Sahiiha Muslim_151.mp3
152.

Sahiiha Muslim_152
18 MB
: Sahiiha Muslim_152.mp3
153.

Sahiiha Muslim_153
10.2 MB
: Sahiiha Muslim_153.mp3
154.

Sahiiha Muslim_154
11.6 MB
: Sahiiha Muslim_154.mp3
155.

Sahiiha Muslim_155
12 MB
: Sahiiha Muslim_155.mp3
156.

Sahiiha Muslim_156
19.6 MB
: Sahiiha Muslim_156.mp3
157.

Sahiiha Muslim_157
16.7 MB
: Sahiiha Muslim_157.mp3
158.

Sahiiha Muslim_158
16.6 MB
: Sahiiha Muslim_158.mp3
159.

Sahiiha Muslim_159
12.3 MB
: Sahiiha Muslim_159.mp3
160.

Sahiiha Muslim_160
14.7 MB
: Sahiiha Muslim_160.mp3
161.

Sahiiha Muslim_161
13.2 MB
: Sahiiha Muslim_161.mp3
162.

Sahiiha Muslim_162
26.6 MB
: Sahiiha Muslim_162.mp3
163.

Sahiiha Muslim_163
13.8 MB
: Sahiiha Muslim_163.mp3
164.

Sahiiha Muslim_164
14.2 MB
: Sahiiha Muslim_164.mp3
165.

Sahiiha Muslim_165
16.3 MB
: Sahiiha Muslim_165.mp3
166.

Sahiiha Muslim_166
16.3 MB
: Sahiiha Muslim_166.mp3
167.

Sahiiha Muslim_167
16.9 MB
: Sahiiha Muslim_167.mp3
168.

Sahiiha Muslim_168
14 MB
: Sahiiha Muslim_168.mp3
169.

Sahiiha Muslim_169
9.7 MB
: Sahiiha Muslim_169.mp3
170.

Sahiiha Muslim_170
16 MB
: Sahiiha Muslim_170.mp3
171.

Sahiiha Muslim_171
4.9 MB
: Sahiiha Muslim_171.mp3
172.

Sahiiha Muslim_172
19.9 MB
: Sahiiha Muslim_172.mp3
173.

Sahiiha Muslim_173
10 MB
: Sahiiha Muslim_173.mp3
174.

Sahiiha Muslim_174
16.1 MB
: Sahiiha Muslim_174.mp3
175.

Sahiiha Muslim_175
10.6 MB
: Sahiiha Muslim_175.mp3
176.

Sahiiha Muslim_176
13.8 MB
: Sahiiha Muslim_176.mp3
177.

Sahiiha Muslim_177
13.7 MB
: Sahiiha Muslim_177.mp3
178.

Sahiiha Muslim_178
5.8 MB
: Sahiiha Muslim_178.mp3
179.

Sahiiha Muslim_179
5.4 MB
: Sahiiha Muslim_179.mp3
180.

Sahiiha Muslim_180
13.4 MB
: Sahiiha Muslim_180.mp3
181.

Sahiiha Muslim_181
10.4 MB
: Sahiiha Muslim_181.mp3
182.

Sahiiha Muslim_182
19 MB
: Sahiiha Muslim_182.mp3
183.

Sahiiha Muslim_183
19.7 MB
: Sahiiha Muslim_183.mp3
184.

Sahiiha Muslim_184
10.3 MB
: Sahiiha Muslim_184.mp3
185.

Sahiiha Muslim_185
11.6 MB
: Sahiiha Muslim_185.mp3
186.

Sahiiha Muslim_186
21.8 MB
: Sahiiha Muslim_186.mp3
187.

Sahiiha Muslim_187
22.3 MB
: Sahiiha Muslim_187.mp3
188.

Sahiiha Muslim_188
24.8 MB
: Sahiiha Muslim_188.mp3
189.

Sahiiha Muslim_189
16.1 MB
: Sahiiha Muslim_189.mp3
190.

Sahiiha Muslim_190
2.5 MB
: Sahiiha Muslim_190.mp3
191.

Sahiiha Muslim_191
17.9 MB
: Sahiiha Muslim_191.mp3
192.

Sahiiha Muslim_192
10.7 MB
: Sahiiha Muslim_192.mp3
193.

Sahiiha Muslim_193
26.4 MB
: Sahiiha Muslim_193.mp3
194.

Sahiiha Muslim_194
8 MB
: Sahiiha Muslim_194.mp3
195.

Sahiiha Muslim_195
26.5 MB
: Sahiiha Muslim_195.mp3
196.

Sahiiha Muslim_196
6.7 MB
: Sahiiha Muslim_196.mp3
197.

Sahiiha Muslim_197
15.4 MB
: Sahiiha Muslim_197.mp3
198.

Sahiiha Muslim_198
19.7 MB
: Sahiiha Muslim_198.mp3
199.

Sahiiha Muslim_199
20.4 MB
: Sahiiha Muslim_199.mp3
200.

Sahiiha Muslim_200
7.7 MB
: Sahiiha Muslim_200.mp3
201.

Sahiiha Muslim_201
23.1 MB
: Sahiiha Muslim_201.mp3
202.

Sahiiha Muslim_202
20.3 MB
: Sahiiha Muslim_202.mp3
203.

Sahiiha Muslim_203
2.8 MB
: Sahiiha Muslim_203.mp3

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa (guutuu)

mataduree:Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa (guutuu)
afaan:afaan oromoo
leekchara:Musaa Su’aalaa
irradeebii:Jamaal muhammed ahmad
raabsaa:Biiroo daiwaa Rabwaa
diskiribshiina gabaabaa:Qophiin kun Tafsiira Qur’aanaa guututti nama barsiisa waan taheef haalaan barbaachisaadha.tafsiira shekh muusaa su’aalaa jechuun beekama.
1.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_001
20 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_001.mp3
2.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_002
19.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_002.mp3
3.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_003
20.6 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_003.mp3
4.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_004
20.4 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_004.mp3
5.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_005
19.9 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_005.mp3
6.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_006
20.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_006.mp3
7.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_007
20.4 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_007.mp3
8.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_008
21.8 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_008.mp3
9.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_009
22 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_009.mp3
10.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_010
21.8 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_010.mp3
11.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_011
21.9 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_011.mp3
12.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_012
21.3 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_012.mp3
13.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_013
22.8 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_013.mp3
14.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_014
21.4 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_014.mp3
15.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_015
21.5 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_015.mp3
16.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_016
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_016.mp3
17.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_017
21.4 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_017.mp3
18.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_018
21.8 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_018.mp3
19.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_019
13.7 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_019.mp3
20.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_020
22.7 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_020.mp3
21.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_021
20.9 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_021.mp3
22.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_022
21.7 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_022.mp3
23.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_024
21.5 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_024.mp3
24.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_025
21.7 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_025.mp3
25.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_026
21.6 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_026.mp3
26.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_027
21.8 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_027.mp3
27.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_028
21.7 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_028.mp3
28.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_029
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_029.mp3
29.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_030
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_030.mp3
30.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_031
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_031.mp3
31.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_032
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_032.mp3
32.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_033
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_033.mp3
33.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_034
22.3 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_034.mp3
34.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_035
21.6 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_035.mp3
35.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_036
20.5 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_036.mp3
36.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_037
22.5 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_037.mp3
37.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_038
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_038.mp3
38.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_039
21.4 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_039.mp3
39.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_040
21.3 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_040.mp3
40.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_041
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_041.mp3
41.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_042
21.3 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_042.mp3
42.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_043
21.7 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_043.mp3
43.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_044
21.7 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_044.mp3
44.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_045
21.5 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_045.mp3
45.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_046
21.5 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_046.mp3
46.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_047
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_047.mp3
47.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_048
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_048.mp3
48.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_050
20.8 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_050.mp3
49.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_051
22.8 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_051.mp3
50.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_052
21.4 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_052.mp3
51.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_053
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_053.mp3
52.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_054
21.5 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_054.mp3
53.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_055
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_055.mp3
54.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_056
21.5 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_056.mp3
55.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_057
21.5 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_057.mp3
56.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_058
21.4 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_058.mp3
57.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_059
21.4 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_059.mp3
58.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_060
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_060.mp3
59.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_061
20.8 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_061.mp3
60.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_062
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_062.mp3
61.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_063
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_063.mp3
62.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_064
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_064.mp3
63.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_065
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_065.mp3
64.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_066
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_066.mp3
65.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_067
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_067.mp3
66.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_068
21.6 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_068.mp3
67.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_069
22.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_069.mp3
68.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_070
21.9 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_070.mp3
69.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_071
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_071.mp3
70.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_072
21.5 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_072.mp3
71.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_073
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_073.mp3
72.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_074
22.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_074.mp3
73.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_075
21.4 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_075.mp3
74.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_076
21.3 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_076.mp3
75.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_077
21.4 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_077.mp3
76.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_078
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_078.mp3
77.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_079
21.4 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_079.mp3
78.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_080
21 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_080.mp3
79.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_081
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_081.mp3
80.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_082
21.6 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_082.mp3
81.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_083
21.4 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_083.mp3
82.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_084
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_084.mp3
83.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_085
21 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_085.mp3
84.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_086
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_086.mp3
85.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_087
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_087.mp3
86.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_088
21.3 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_088.mp3
87.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_089
21.4 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_089.mp3
88.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_090
21.4 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_090.mp3
89.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_091
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_091.mp3
90.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_092
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_092.mp3
91.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_093
20.7 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_093.mp3
92.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_094
20.8 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_094.mp3
93.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_095
20.9 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_095.mp3
94.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_096
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_096.mp3
95.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_097
21.4 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_097.mp3
96.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_098
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_098.mp3
97.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_099
20.6 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_099.mp3
98.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_100
20.8 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_100.mp3
99.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_101
21 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_101.mp3
100.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_102
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_102.mp3
101.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_103
21.6 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_103.mp3
102.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_104
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_104.mp3
103.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_105
21.3 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_105.mp3
104.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_106
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_106.mp3
105.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_107
20.7 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_107.mp3
106.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_108
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_108.mp3
107.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_109
21.3 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_109.mp3
108.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_110
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_110.mp3
109.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_111
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_111.mp3
110.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_112
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_112.mp3
111.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_113
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_113.mp3
112.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_114
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_114.mp3
113.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_115
21 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_115.mp3
114.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_116
29.7 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_116.mp3
115.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_117
21.9 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_117.mp3
116.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_118
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_118.mp3
117.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_119
17.6 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_119.mp3
118.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_120
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_120.mp3
119.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_121
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_121.mp3
120.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_122
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_122.mp3
121.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_123
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_123.mp3
122.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_124
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_124.mp3
123.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_125
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_125.mp3
124.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_126
21.7 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_126.mp3
125.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_127
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_127.mp3
126.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_128
21.8 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_128.mp3
127.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_129
20.9 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_129.mp3
128.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_130
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_130.mp3
129.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_131
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_131.mp3
130.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_132
20.9 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_132.mp3
131.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_133
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_133.mp3
132.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_134
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_134.mp3
133.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_135
21.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_135.mp3
134.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_136
21 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_136.mp3
135.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_137
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_137.mp3
136.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_138
21 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_138.mp3
137.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_139
21 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_139.mp3
138.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_140
21 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_140.mp3
139.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_141
21 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_141.mp3
140.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_142
20.7 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_142.mp3
141.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_143
20.7 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_143.mp3
142.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_144
20.9 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_144.mp3
143.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_145
20.8 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_145.mp3
144.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_146
20.9 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_146.mp3
145.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_147
21.2 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_147.mp3
146.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_148
21 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_148.mp3
147.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_149
20.8 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_149.mp3
148.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_150
21 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_150.mp3
149.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_151
25 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_151.mp3
150.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_152
20.3 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_152.mp3
151.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_153
20.8 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_153.mp3
152.

Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_154
15.1 MB
: Gosa 2ffaa Hiikkaa Qur’aana kabajamaa_154.mp3

Bultii islaamaa

mataduree:Bultii islaamaa
afaan:afaan oromoo
leekchara:Abdulhakiim kiiniyaa – Abdulmuxxalib Hamad Usmaan
irradeebii:Jamaal muhammed ahmad
raabsaa:Biiroo daiwaa Rabwaa
diskiribshiina gabaabaa:sagantaan tun bultii islaamaa miooytu kabajaadhaati nama barsiisti,kutaa 3tti dhihaatte.
1.

Bultii islaamaa 01
14.5 MB
: Bultii islaamaa 01.mp3
2.

Bultii islaamaa 02
13.4 MB
: Bultii islaamaa 02.mp3
3.

Bultii islaamaa 03
15 MB
: Bultii islaamaa 03.mp3

kitaabbota banadhu ( 1 – 2 garee irraa: 2 )

Aqiidaa kee qabadhu

mataduree:Aqiidaa kee qabadhu
afaan:afaan oromoo
hiikkaa:Ja’far bayaan
irradeebii:Jamaal muhammed ahmad
raabsaa:Biiroo daiwaa Rabwaa
diskiribshiina gabaabaa:Barruun tun aqiidaa sirrooytu muslimtootaa (Ahlussunnati wal jamaa’ah) namaaf adeeysiti,bifa qaafi fi deebiitiin qophooyte.
1.

Aqiidaa kee qabadhu
1 MB

Aqiidaa waasixiyyaa

mataduree:Aqiidaa waasixiyyaa
afaan:afaan oromoo
hiikkaa:Ja’far bayaan
raabsaa:Biiroo daiwaa Rabwaa
diskiribshiina gabaabaa:Barruun tun aqiidaa sirrooytu muslimtootaa (Ahlussunnati wal jamaa’ah) namaaf adeeysiti.
1.

Aqiidaa waasixiyyaa
800.9 KB
Open: Aqiidaa waasixiyyaa.pdf

3 thoughts on “oromoo Library

  1. pls how can i get riyadusalihin in afan oromo ?im waiting you for your sincere cooperation!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s