Klargörandet av Tvivlen (Kashf-ush-Shubuhât)

Klargörandet av Tvivlen (Kashf-ush-Shubuhât)

Books Item Description

The Title: Klargörandet av Tvivlen (Kashf-ush-Shubuhât)
Language: Swedish
Short Description: innehåll: Detta mästerverk inleds med att förklara syftet med att sända profeterna och sändebuden. Därefter bjuds läsaren på en underbar läsning om trosgrunder anknutna till Tawhîd och Dyrkan. En mängd tvivel avtäcks här och deras sanna natur exponeras. Med bokens etablerade bevisningar ur Qurân och Sunnah får läsaren en tydlig bild av hur denne bör skydda sin själ från Shirk och Kufr.
Boken är skriven av Sheikh ibn ’Abdul-Wahhâb som under 1700-talet på den arabiska halvön. Han ägnade sitt liv åt spridandet av Allâhs Religion, Må Allah täcka honom väl i barmhärtighet och belöning för hans tjänst för Islâm och muslimerna.
Addition Date: Apr 10,2009
Attachments of the Item : 1

Attachments of the Item ( 1 )

1.
Kashf-ush-Shubuhât [Klargörandet av Tvivlen].pdfKashf-ush-Shubuhât [Klargörandet av Tvivlen]
226.8 KB
Download Item: Kashf-ush-Shubuhât [Klargörandet av Tvivlen].pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s