Tatar Library

Tatar Library

Коръан белән давалану

Исем:Коръан белән давалану
Материалның теле:Татарча
Кыскача мәгълүмат:Җомга хотбасы. Коръан белән давалану.
1.

Коръан белән давалану
8.5 MB
: Коръан белән давалану.mp3

Никах һәм аның әхәммияте

Исем:Никах һәм аның әхәммияте
Материалның теле:Татарча
Кыскача мәгълүмат:Никах һәм аның әхәммияте: шартлары, никахтан тыя тырган айберләр һәм бүтән нәрсәләр.
1.

Никах һәм аның әхәммияте
12.2 MB
: Никах һәм аның әхәммияте.mp3

БАЛАЛАРГА ЙӨЗ ДӘ БЕР СОРАУ

Исем:БАЛАЛАРГА ЙӨЗ ДӘ БЕР СОРАУ
Материалның теле:Татарча
Автор:Ниязетдин мулла Миңлеәхмәт әл-Хәнәфи
Кыскача мәгълүмат:Балаларга ислам дине турында йөз дә бер сорау.
1.

БАЛАЛАРГА ЙӨЗ ДӘ БЕР СОРАУ
339.7 KB
Open: БАЛАЛАРГА ЙӨЗ ДӘ БЕР СОРАУ.pdf

Иң кирәкле догалар

Исем:Иң кирәкле догалар
Материалның теле:Татарча
Автор:Ниязетдин мулла Миңлеәхмәт әл-Хәнәфи
Кыскача мәгълүмат:Аллаһ әйтте: «Мине итагатьлек белән зикер итегез! Мин сезне савап вә мәгьфират белән искә алырмын. Миңа шөкер итегез һәм көферлек кылмагыз».
1.

Иң кирәкле догалар
629.4 KB
Open: Иң кирәкле догалар.pdf

Мин мөселман

Исем:Мин мөселман
Материалның теле:Татарча
Автор:Ниязетдин мулла Миңлеәхмәт әл-Хәнәфи
Кыскача мәгълүмат:Бу кыска гына китап балалар өчен динебезне, өммәтебезне вә милләтебезне күтәрүгә бер сәбәп булсын дип әзерләнде.
1.

Мин мөселман
7.8 MB
Open: Мин мөселман.pdf

Күп хатынлык

Исем:Күп хатынлык
Материалның теле:Татарча
Автор:Ниязетдин мулла Миңлеәхмәт әл-Хәнәфи
Кыскача мәгълүмат:Безгә кадәр булган заманалардан башлап инде христиан-Аурупа фикерләренең үсентесе үсеп чыкты. Ул фикерләр хәзерге вакытларда көчәеп, мөселманнар арасында киң тамыр җәеп килә. Күп кенә мөселманнар бу фикерләрнең Ислам гакыйдәсенә каршы килгәнлеген аңламыйлар, яки аңларга да теләмиләр. Шуларның бер-се; мөселманга дүрт хатын алуга каршы булган фикерләр.
1.

Күп хатынлык
476 KB
Open: Күп хатынлык.pdf

Әбү Хәнифәнең «әл-Фикһ әл-Әкбәр» китабына кыскача аңлатма

Исем:Әбү Хәнифәнең «әл-Фикһ әл-Әкбәр» китабына кыскача аңлатма
Материалның теле:Татарча
Автор:Ниязетдин мулла Миңлеәхмәт әл-Хәнәфи
Кыскача мәгълүмат:Аллаһ тәгалә һәрбер гасырда Коръәнгә вә Сөннәткә чакыручы һәм ширек вә мәҗүсилек нәҗесләреннән пакьләнергә, бидгать вә хорафат караңгылыгыннан яктылыкка чыгарга ярдәм итүче галимнәрне бар итте.
Әбү Хәнифә ошбулардан иделәр. Алар барысы да Коръәнгә һәм Сөннәткә тынуга кирәклектә вә бу ике асылга хыйлаф иткән барча карашны калдыруда бердәм карашта иделәр.
1.

Әбү Хәнифәнең «әл-Фикһ әл-Әкбәр» китабына кыскача аңлатма
1 MB
Open: Әбү Хәнифәнең «әл-Фикһ әл-Әкбәр» китабына кыскача аңлатма.pdf

Хатын-кызлар фикхы

Исем:Хатын-кызлар фикхы
Материалның теле:Татарча
Автор:Ниязетдин мулла Миңлеәхмәт әл-Хәнәфи
Кыскача мәгълүмат:Ххатын-кызлар өчен булган бу кыска гына китапны динебезне, өммәтебезне вә милләтебезне күтәрүгә бер сәбәп булсын дип әзерләнде. Чөнки күп кенә хатын-кызлар үзләренә кагылышлы гади гына хөкемнәрне белеп бетермиләр.
1.

Хатын-кызлар фикхы
1.3 MB
Open: Хатын-кызлар фикхы.pdf

Хатын белән мөгамәлә итү серләре

Исем:Хатын белән мөгамәлә итү серләре
Материалның теле:Татарча
Автор:Ниязетдин мулла Миңлеәхмәт әл-Хәнәфи
Кыскача мәгълүмат:Ир һәм хатын арасындагы бәхетнең вә шатлыкның хакыйкатькә чыгуын өстәп һәм дә алар арасындагы нәфрәт вә күңелсезлекләрне бетерүгә бер сәбәп булсын дип, ошбу
язма тәкъдим ителә.
1.

Хатын белән мөгамәлә итү серләре
10.5 MB
Open: Хатын белән мөгамәлә итү серләре.pdf

Ир белән мөгәмәләт итү серләре

Ир белән мөгәмәләт итү серләре
Материалның теле:Татарча
Автор:Ниязетдин мулла Миңлеәхмәт әл-Хәнәфи
Кыскача мәгълүмат:Ир һәм хатын арасындагы бәхетнең вә шатлыкның хакыйкатькә чыгуын өстәп һәм дә алар арасындагы нәфрәт вә күңелсезлекләрне бетерүгә бер сәбәп булсын дип, ошбу
язма тәкъдим ителә.
1.

Ир белән мөгәмәләт итү серләре
11.8 MB
Open: Ир белән мөгәмәләт итү серләре.pdf

Кабер

Исем:Кабер
Материалның теле:Татарча
Автор:Ниязетдин мулла Миңлеәхмәт әл-Хәнәфи
Кыскача мәгълүмат:Үлем ул, ике тормыш — бетүче фәни дөнья тормышы һәм мәңгелек ахирәт тормышы — арасындагы күпер. Дөнья ахирәтнең чәчүлеге. Кем дөньялыгында изгелек эшләсә ахирәттә газабтан котылыр һәм җәннәтләрдә мәңге калыр, ә кем явызлык эшләсә җәһәннәм утында газаб кылыныр, әгәр аны Аллаһ гафу итмәсә.
1.

Кабер
292.4 KB
Open: Кабер.pdf

«Мин – мөселман, чөнки мин – татар?»

Исем:«Мин – мөселман, чөнки мин – татар?»
Материалның теле:Татарча
Автор:Ниязетдин мулла Миңлеәхмәт әл-Хәнәфи
Кыскача мәгълүмат:Бу китаб, динебездән читләшкән татар милләтчеләренә һәм үзләренең күкрәкләренә сугып: «Мин татар», – дип шапырынган барча татарларга юллна!
1.

«Мин – мөселман, чөнки мин – татар?»
308.6 KB
Open: «Мин - мөселман, чөнки мин - татар?».pdf

Вәгәзлзр һәм дәресләр

Исем:Вәгәзлзр һәм дәресләр
Материалның теле:Татарча
Автор:Ниязетдин мулла Миңлеәхмәт әл-Хәнәфи
Кыскача мәгълүмат:Бу китапта вәгәзлзр һәм дәресләр җиелган.
1.

Вәгәзлзр һәм дәресләр
770.6 KB
Open: Вәгәзлзр һәм дәресләр.pdf

Хиҗәмә белән дәвалану

Исем:Хиҗәмә белән дәвалану
Материалның теле:Татарча
Автор:Ниязетдин мулла Миңлеәхмәт әл-Хәнәфи
Кыскача мәгълүмат:Тән тиресен кисеп, суыртып кан чыгаруны — хиҗәмә дип әйтәләр.
1.

Хиҗәмә белән дәвалану
434.5 KB
Open: Хиҗәмә белән дәвалану.pdf

Монафикълык күренешләре

Исем:Монафикълык күренешләре
Материалның теле:Татарча
Автор:Ниязетдин мулла Миңлеәхмәт әл-Хәнәфи
Кыскача мәгълүмат:Бу кыска гына мәкаләда монафикъларның күренешләре – сыйфатлары турында языла.
1.

Монафикълык күренешләре
264.6 KB
Open: Монафикълык күренешләре.pdf

Балаларга пәйгамбәрләр тарихы

Исем:Балаларга пәйгамбәрләр тарихы
Материалның теле:Татарча
Автор:Ниязетдин мулла Миңлеәхмәт әл-Хәнәфи
Кыскача мәгълүмат:Бу пәйгамбәрләр кыйссасын, кадерле вә газиз балалар өчен җиңел вә аңлаешлы итеп һәм дә булдыра алганча кыскартып язылды. Һәрбер пәйгамбәр кыйссасы азагында, балаларның аңлауларын ныгытыр өчен сораулар куйелды вә кыйссадан алынган кайбер файдалар һәм гыйбрәтләрне билгеләп уздырылды.
1.

Балаларга пәйгамбәрләр тарихы
9.3 MB
Open: Балаларга пәйгамбәрләр тарихы.pdf

Балаларга Иман дәресләре

Исем:Балаларга Иман дәресләре
Материалның теле:Татарча
Автор:Ниязетдин мулла Миңлеәхмәт әл-Хәнәфи
Кыскача мәгълүмат:Бу кыска гына китап мәктәп яшендәге урта сыйныф балалары өчен динебезне, өммәтебезне вә милләтебезне күтәрүгә бер сәбәп булсын дип әзерләнде.
1.

Балаларга Иман дәресләре
595.7 KB
Open: Балаларга Иман дәресләре.pdf

Догаң кабул булсын дисәң!

Исем:Догаң кабул булсын дисәң!
Материалның теле:Татарча
Автор:Ниязетдин мулла Миңлеәхмәт әл-Хәнәфи
Кыскача мәгълүмат:Дога, мөселман кешесенең тормышында зур әһәмияткә ия. Ул Аллаһ тәгаләгә тәүхид белән бәйле.
1.

Догаң кабул булсын дисәң!
45 MB
Open: Догаң кабул булсын дисәң!.pdf

Гөнәһ ярлыклану сәбәбе

Исем:Гөнәһ ярлыклану сәбәбе
Материалның теле:Татарча
Кыскача мәгълүмат:Гөнәһлар ярлыклану сәбәбе турында Габдулбасыр хәзрәт сөйли.

Гөнәһ ярлыклану сәбәбе 1
6.6 MB
: Гөнәһ ярлыклану сәбәбе 1.mp3
2.

Гөнәһ ярлыклану сәбәбе 2
6.5 MB
: Гөнәһ ярлыклану сәбәбе 2.mp3
3.

Гөнәһ ярлыклану сәбәбе 3
5.4 MB
: Гөнәһ ярлыклану сәбәбе 3.mp3
4.

Гөнәһ ярлыклану сәбәбе 4
5.4 MB
: Гөнәһ ярлыклану сәбәбе 4.mp3

 

Мөселманның көндәлек зикерләре

Исем:Мөселманның көндәлек зикерләре
Материалның теле:Татарча
Язучы:غازي الداغستاني
Кыскача мәгълүмат:Мөселманның көндәлек зикерләре, бу буклетта мөселманнар тәүлек әйләнешендә әйтә торган дога зикерләр җыелган
1.

Мөселманның көндәлек зикерләре
17.1 MB
Open: Мөселманның көндәлек зикерләре.pdf
2.

Мөселманның көндәлек зикерләре
16.5 MB
Open: Мөселманның көндәлек зикерләре.zip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s