Vietnamese Library

Vietnamese Library

Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ

Tiêu đề:Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Nhà xuất bản:Trung Tâm Ấn Loát Thiên Kinh Qur’an của Quốc Vương Fahad
Tóm lược:- Thiên Kinh Qur’an với thể văn xuôi gieo vần độc đáo với nội dung vô cùng phong phú làm cho người nghe say mê. Qur’an là một kiệt tác vô địch mà không một nhà văn hào hay thi nhân A-rập nào có thể sáng tác nổi một tác phẩm tương tự.
1.

Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur’an bằng Việt ngữ
91.2 MB
: Ý nghĩa và nội dung Thiên Kinh Qur'an bằng Việt ngữ.pdf

Hisnul Muslim

Hisnul Muslim
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Sa-id bin Aly bin Wahf Al-Qotony
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Xem xét lại:Muhammad Djandal – Muhammad Husain
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Hisnul Muslim: Đây là quyển sách khoảng 86 trang bao gồm hầu hết mọi lời cầu xin tụng niệm quan trọng mà Nabi (cầu xin Allah ban bình an & phúc lành cho Người) đã nói hằng ngày.
1.

Hisnul Muslim
1.3 MB
: Hisnul Muslim.pdf
2.

Hisnul Muslim
6.4 MB
: Hisnul Muslim.doc

Hào quang Sunnah Thiên Sứ Muhammad (Saw)

Tiêu đề:Hào quang Sunnah Thiên Sứ Muhammad (Saw)
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Xem xét lại:Muhammad Djandal – Muhammad Husain
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Chỉ ra các lời tụng niệm mà Nabi – صلى الله عليه وسلم – đã nói vào mỗi sáng mỗi chiều và sau những lần Solah bắt buộc.
1.

Hào quang Sunnah Thiên Sứ Muhammad
219.2 KB
: Hào quang Sunnah Thiên Sứ Muhammad.pdf
2.

Hào quang Sunnah Thiên Sứ Muhammad
2.9 MB
: Hào quang Sunnah Thiên Sứ Muhammad.doc

Nghi thức thực hiện Umroh & Haj

Tiêu đề:Nghi thức thực hiện Umroh & Haj
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Nhóm học giả Islam
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Xem xét lại:Muhammad Djandal – Muhammad Husain
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Hướng dẫn nghi thức làm Umroh và Haj một cách rõ ràng dễ hiểu được rút ra từ Sunnah Nabi – صلى الله عليه وسلم -.
1.

Nghi thức thực hiện Umroh & Haj
410.7 KB
: Nghi thức thực hiện Umroh & Haj.pdf
2.

Nghi thức thực hiện Umroh & Haj
3.1 MB
: Nghi thức thực hiện Umroh & Haj.doc

Tóm Tắt Đầy Đủ Giáo Luật Về Sự Sạch Sẽ

Tiêu đề:Tóm Tắt Đầy Đủ Giáo Luật Về Sự Sạch Sẽ
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Abdullah bin Muhammad Al-A’skar
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Tóm tắt đầy đủ giáo luật về sự sạch sẽ : Quyển sách gồm 10 chương 126 giáo lý quan trọng rất cần thiết với người Muslim trong cuộc sống hằng ngày cùng với các bằng chứng xác thực, chỉ ra câu nói và ý kiến nổi tiếng của Ulama thời trước và thời nay về mỗi giáo lý.
1.

Tóm Tắt Đầy Đủ Giáo Luật Về Sự Sạch Sẽ
618.4 KB
: Tóm Tắt Đầy Đủ Giáo Luật Về Sự Sạch Sẽ.pdf
2.

Tóm Tắt Đầy Đủ Giáo Luật Về Sự Sạch Sẽ
3.1 MB
: Tóm Tắt Đầy Đủ Giáo Luật Về Sự Sạch Sẽ.doc

Lá thư liên quan đến sự tự nhiên của phụ nữ

Tiêu đề:Lá thư liên quan đến sự tự nhiên của phụ nữ
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen
Xem xét lại:Abu Hisaan Ibnu Ysa – Muhammad Djandal
Tóm lược:Giải thích giáo lý liên quan đến kinh nguyệt, chứng rong kinh và máu sanh mà chị em phụ nữ Muslim gặp phải trong cuộc sống đời thường được rút ra Thiên Kinh Qur’an và Sunnah Rosul.
1.

Lá thư liên quan đến sự tự nhiên của phụ nữ
481.7 KB
: Lá thư liên quan đến sự tự nhiên của phụ nữ.pdf
2.

Lá thư liên quan đến sự tự nhiên của phụ nữ
5.3 MB
: Lá thư liên quan đến sự tự nhiên của phụ nữ.doc

Phụ nữ Islam và phụ nữ Do Thái giáo – Thiên Chúa giáo: chuyện hoang đường và sự thật

Tiêu đề:Phụ nữ Islam và phụ nữ Do Thái giáo – Thiên Chúa giáo: chuyện hoang đường và sự thật
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Shareef Abdul Azim
Xem xét lại:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Tóm lược:Trong quyển sách là sự so sánh thực hư về hình ảnh người phụ nữ giữa ba tôn Islam, Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo, cả ba tôn giáo tôn giáo nào tôn trọng phụ nữ hơn và cho cô ta những gì đáng lẽ ra cô ta xứng đáng được hưởng, qua những khía cạnh sau: lỗi của Eve, thừa kế tội từ bà Eve, con gái đáng hổ thẹn, sự giáo dục phụ nữ, phụ nữ không trong sạch, làm chứng, ngoại tình, lời thề, tài sản của vợ, ly dị, người mẹ, quyền thừa kế của phụ nữ, cảnh khó khăn của bà góa, chế độ đa thê, khăn trùm đầu.
Dịch Thuật : Mieu Abbas và Fatihah Tran
1.

Phụ nữ Islam và phụ nữ Do Thái giáo – Thiên Chúa giáo: chuyện hoang đường và sự thật
1.2 MB
: Phụ nữ Islam và phụ nữ Do Thái giáo – Thiên Chúa giáo: chuyện hoang đường và sự thật.pdf
2.

Phụ nữ Islam và phụ nữ Do Thái giáo – Thiên Chúa giáo: chuyện hoang đường và sự thật
5.8 MB
: Phụ nữ Islam và phụ nữ Do Thái giáo – Thiên Chúa giáo: chuyện hoang đường và sự thật.doc

Ba Nguyên Bản Chính Cùng Với Bằng Chứng, Tiếp Theo Là Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Salah & Bốn Nguyên Tắc Cơ Bản

Tiêu đề:Ba Nguyên Bản Chính Cùng Với Bằng Chứng, Tiếp Theo Là Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Salah & Bốn Nguyên Tắc Cơ Bản
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Muhammad bin Abdul Wahhaap
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Ba Nguyên Bản Chính Cùng Với Bằng Chứng là bài viết ngắn gọn và rất quan trọng được Imam Muhammad bin Abdul Wahhaab sáng tác bao gồm những nguyên bản mà bắt buộc mỗi người phải hiểu biết nó như hiểu biết về Thượng Đế Allah, thể loại thờ phụng mà Allah đã ra lệnh, hiểu biết về tôn giáo, cấp bậc thờ phụng và những tảng cơ bản của từng cấp bậc, hiểu biết về Nabi cùng đôi lời về cuộc đời Người, đức tin về ngày phục sinh và hai nền tảng của đức tin đó là phủ nhận Toghut và tin tưởng nơi Allah.
– Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Salah : Đây là bài viết ngắn gọn do Imam Shaikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhaab viết liên quan về dâng lễ Salah như: điều kiện, điều bắt buộc và nền tảng cơ bản của Salah. Và Salah là nền tảng quan trọng nhất sau câu tuyên thệ và là nền tảng bắt buộc mỗi người Muslim phải thi hành một ngày đêm năm lần.
– Bốn nguyên tắc cơ bản là bài viết ngắn gọn do Imam Shaikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhaab sáng tác bao gồm sự hài lòng và hiểu biết về những qui tắc của đức tin, những qui tắc của đa thần, giáo lý về thị dân đa thần, lời biện hộ bị bát bỏ và lời biện hộ được công nhận
1.

Ba Nguyên Bản Chính Cùng Với Bằng Chứng, Tiếp Theo Là Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Salah & Bốn Nguyên Tắc Cơ Bản
1.4 MB
: Ba Nguyên Bản Chính Cùng Với Bằng Chứng, Tiếp Theo Là Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Salah & Bốn Nguyên Tắc Cơ Bản.pdf
2.

Ba Nguyên Bản Chính Cùng Với Bằng Chứng, Tiếp Theo Là Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Salah & Bốn Nguyên Tắc Cơ Bản
27 MB
: Ba Nguyên Bản Chính Cùng Với Bằng Chứng, Tiếp Theo Là Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Salah & Bốn Nguyên Tắc Cơ Bản.doc

Tâuhid Dành Cho Trẻ Em & Người Mới Bắt Đầu Tìm Hiểu Islam

Tiêu đề:Tâuhid Dành Cho Trẻ Em & Người Mới Bắt Đầu Tìm Hiểu Islam
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Abdul Aziz bin Muhammad Aly Abdul Lateef
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Đây là quyển sách ở giai đoạn đầu cho trẻ em và những người mới tìm hiểu về môn học Tâuhid, môn học cần thiết nhất để hiểu biết và nắm vững về lý thuyết tôn thờ… sách được soạn dưới dạng câu hỏi và trả lời với những bằng chứng cụ thể với lối hành văn dễ hiểu, dễ tiếp thu. Song song đó là những chi mục theo thứ tự qua giai đoạn của đức tin, hiểu về nền tảng căn bản để trở thành một người Muslim luôn thuần phục Allah, những điều bắt buộc phải tin tưởng. Qua đó, người Muslim mới có đức tin vững chắc dứt khoát ở Allah Duy Nhất để hành đạo đúng theo Kinh Qur’an và Sunnah của Rosul giáo huấn.
Quyển sách này phù hợp cho việc giảng dạy.
1.

Tâuhid Dành Cho Trẻ Em & Người Mới Bắt Đầu Tìm Hiểu Islam
1.9 MB
: Tâuhid Dành Cho Trẻ Em & Người Mới Bắt Đầu Tìm Hiểu Islam.pdf
2.

Tâuhid Dành Cho Trẻ Em & Người Mới Bắt Đầu Tìm Hiểu Islam
14.7 MB
: Tâuhid Dành Cho Trẻ Em & Người Mới Bắt Đầu Tìm Hiểu Islam.doc

Các Nền Tảng Của Islam

Tiêu đề:Các Nền Tảng Của Islam
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Viện nghiên cứu kiến thức Islam của Trường Đại học Islam
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Việc truyền đạt kiến thức và giáo lý Islam cho những người Muslim khác là điều rất ư là quan trọng nhằm giúp người Muslim có kiến thức thật vững chắc trong việc tôn thờ Allah và hành đạo theo đúng với đường lối mà Rosul  truyền đạt.
Trong chương trình học này gồm có “Các Nền Tảng Của Islam”, đã được đội ngũ giảng viên của trường soạn thảo và đã được Hội Kiến Thức kiểm thảo nhiều lần đã thêm vào những gì bị thiếu nhằm có được giáo án đầy đủ, hoàn hảo và phụ hợp trong việc giảng dạy với những bằng chứng thiết thực được rút ra từ Thiên Kinh Qur’an và Sunnah, nhằm phổ biến rộng rãi cho con em Muslim trên thế giới có được kiến thức và sự hiểu biết đúng thực về Islam. Với bài viết này đã cho phép dịch và đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới và có cả trên mạng internet.
1.

Các Nền Tảng Của Islam
1.4 MB
: Các Nền Tảng Của Islam.pdf
2.

Các Nền Tảng Của Islam
7 MB
: Các Nền Tảng Của Islam.doc

Phân Tích Bốn Mươi Hadith Nawawiyah

Tiêu đề:Phân Tích Bốn Mươi Hadith Nawawiyah
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Abu Zakkariya Al-Nawawy – Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Bốn mươi Hadith Nawawiyah: là những Hadith chứa đựng lời giới thiệu về Islam và các qui tắc rất quan trọng khác, đây là những Hadith rất nổi tiếng ai ai cũng biết đến. Trong quyển sách gồm bốn mươi hai Hadith bị xóa đi các đường truyền của các Hadith cho Hadith thêm gọn hơn, mỗi Hadith là một qui tắc rất quí giá trong các qui tắc của tôn giáo Islam. Đối với ai mong muốn vào ngày tận thế hãy học hỏi những Hadith này bởi trong chúng chứa biết bao là điều quan trọng và sự nhắc nhở trong việc qui phục Allah. Những Hadith này do Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen phân tích được phiên dịch ra tiếng Việt Nam.
1.

Phân Tích Bốn Mươi Hadith Nawawiyah
29.9 MB
: Phân Tích Bốn Mươi Hadith Nawawiyah.pdf
2.

Phân Tích Bốn Mươi Hadith Nawawiyah
22.9 MB
: Phân Tích Bốn Mươi Hadith Nawawiyah.doc

70 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay

Tiêu đề:70 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Muhammad Saaleh Al-Munjid
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:70 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay: Chắc chắn rằng Allah đã ban rất nhiều cơ hội quí báu cho các bề tôi của Ngài nhằm nhân phần thưởng của họ lên bội phần, xóa đi mọi điều xấu xa tội lỗi mà họ đã phạm đồng thời nâng địa vị của họ lên nhiều cấp. Trong những cơ hội vàng đó có tháng Romadon vĩ đại tức tháng 9 theo niên lịch Islam, đây là tháng Allah bắt buộc tất cả người Muslim phải thi hành sự nhịn chay và hứa hẹn với họ biết bao là điều tốt lành đồng thời hướng dẫn họ cách tạ ơn Ngài với bổn phận cao quí này. Với tầm quan trọng vĩ đại của tháng Romadon hồng ân này bắt buộc mỗi người Muslim phải học hỏi các giáo lý liên quan đến tháng nhịn chay này. Đây là bài viết tóm gọn một số giáo lý và văn hóa nhịn chay cùng một số điều Sunnah khuyến khích quan trọng trong tháng Romadon hồng phúc này.
1.

70 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay
250.8 KB
: 70 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay.pdf
2.

70 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay
1.7 MB
: 70 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay.doc

48 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay

Tiêu đề:48 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Quyển sách nhỏ này gồm 48 câu trả lời về vấn đề nhịn chay và đây là những câu hỏi được nhiều người hỏi đến.
1.

48 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay
675.6 KB
: 48 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay.pdf
2.

48 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay
3.7 MB
: 48 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay.doc

Tìm Hiểu, Lợi Ích, Ân Phước Nhịn Chay & Salah Taraweeh Tháng Ramadan

Tiêu đề:Tìm Hiểu, Lợi Ích, Ân Phước Nhịn Chay & Salah Taraweeh Tháng Ramadan
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Sa-id bin Aly bin Wahf Al-Qotony
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Đây là bài viết ngắn gọn nói về “Ân Phước Nhịn Chay” bao gồm những nội dung sau: định nghĩa nhịn chay theo nghĩa Arập và theo nghĩa giáo lý Islam, ân phước và đặc điểm của nhịn chay, ý nghĩa và lợi ích của nhịn chay. Cũng trong bài viết này bao gồm cả ân phước tháng Ramadan chi tiết như: nhịn chay, dâng lễ Salah Sunnah và đặc điểm về nó. Tất cả đều được dẫn chứng cụ thể.
1.

Ân Phước Nhịn Chay & Solah Taroweeh Tháng Romadon Tìm Hiểu, Lợi Ích, Ân Phước & Đặc Điểm Romadon
921.5 KB
: Ân Phước Nhịn Chay & Solah Taroweeh Tháng Romadon Tìm Hiểu, Lợi Ích, Ân Phước & Đặc Điểm Romadon.pdf
2.

Ân Phước Nhịn Chay & Solah Taroweeh Tháng Romadon Tìm Hiểu, Lợi Ích, Ân Phước & Đặc Điểm Romadon
3.9 MB
: Ân Phước Nhịn Chay & Solah Taroweeh Tháng Romadon Tìm Hiểu, Lợi Ích, Ân Phước & Đặc Điểm Romadon.doc

Hình Ảnh Phụ Nữ Được Tôn Trọng Trong Islam

Tiêu đề:Hình Ảnh Phụ Nữ Được Tôn Trọng Trong Islam
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Muhammad bin Ibrohim Al-Hamd
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Hình Ảnh Phụ Nữ Được Tôn Trọng Trong Islam: Đây là một vài trang giấy lẻ nói lên những hình ảnh phụ nữ được tôn trọng trong Islam.
1.

Hình Ảnh Phụ Nữ Được Tôn Trọng Trong Islam
695.5 KB
: Hình Ảnh Phụ Nữ Được Tôn Trọng Trong Islam.pdf
2.

Hình Ảnh Phụ Nữ Được Tôn Trọng Trong Islam
3.6 MB
: Hình Ảnh Phụ Nữ Được Tôn Trọng Trong Islam.doc

RAW-DHO-TUL ANWAAR VỀ TIỂU SỬ NABI ĐƯỢC TUYỂN CHỌN

Tiêu đề:RAW-DHO-TUL ANWAAR VỀ TIỂU SỬ NABI ĐƯỢC TUYỂN CHỌN
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Sofy Al-Rohman Al-Mubakakfury
Dịch thuật:Muhammad Husain
Xem xét lại:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah – Trang web Chân Lý Islam http://www.chanlyislam.net
Tóm lược:Raw-dho-tul Anwaar về tiểu sử Nabi được tuyển chọn: là một quyển sách với kích thước trung bình, tác giả nói về quyển sách: “Tôi chỉ viết vào quyển sách những đường truyền có thật được giới học giả Ulama chuyên nghành về tiểu sử biết đến, cùng với quá trình nghiên cứu rất kỷ lưỡng và tôi luôn tránh xa những gì thiếu chính xác và bị bóp méo.
1.

RAW-DHO-TUL ANWAAR VỀ TIỂU SỬ NABI ĐƯỢC TUYỂN CHỌN
5.4 MB
: RAW-DHO-TUL ANWAAR VỀ TIỂU SỬ NABI ĐƯỢC TUYỂN CHỌN.pdf
2.

RAW-DHO-TUL ANWAAR VỀ TIỂU SỬ NABI ĐƯỢC TUYỂN CHỌN
71.6 MB
: RAW-DHO-TUL ANWAAR VỀ TIỂU SỬ NABI ĐƯỢC TUYỂN CHỌN.doc

Những Bài Học Quan Trọng Cho Cộng Đồng Muslim

iêu đề:Những Bài Học Quan Trọng Cho Cộng Đồng Muslim
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Những Bài Học Quan Trọng Cho Cộng Đồng Muslim: đây là quyển sách với kích thước nhỏ nhưng lại hàm chứa biết bao là giáo lý Islam rất quan trọng như: văn hóa Islam, đức tin, cách tôn thờ, Shirk và những giáo lý khác… quyển sách rất có ý nghĩa và hữu dụng cho người Muslim phải đọc qua và áp dụng theo những gì có trong sách để trở thành một tín đồ ngoan đạo.
1.

Những Bài Học Quan Trọng Cho Cộng Đồng Muslim
881 KB
: Những Bài Học Quan Trọng Cho Cộng Đồng Muslim.pdf
2.

Những Bài Học Quan Trọng Cho Cộng Đồng Muslim
3.6 MB
: Những Bài Học Quan Trọng Cho Cộng Đồng Muslim.doc

Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah

Tiêu đề:Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Abu Ja’far Al-Tohawy
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah: là quyển sách ngắn gọn súc tích của tác giả nhà thông thái chuyên môn Hadith mang tên: Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salaamah Al-Azdy Al-Tohaawy, ông mất năm 321 H. Đây là quyển sách chứa đựng A’qeedah (niềm tin) của người Muslim đúng theo giới Hadith, nhóm Al-Sunnah và Al-Ja-maa-a’h tìm tòi, niềm tin này được giới Ulama học giả Islam nhận định rằng đã viết đúng theo yêu cầu của bốn vị Imam lớn của Islam (Imam Abu Haneefah, Imam Malik, Imam Al-Shaa-fi-y’ và Imam Ahmad bin Hambal), bởi trong sách hàm chứa nguồn gốc đúng thật của Islam được giới Ulama học giả Islam đồng thống nhất.
1.

Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah
265.4 KB
: Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah.pdf
2.

Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah
4.2 MB
: Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah.doc

Bốn Nguyên Tắc Cơ Bản

Tiêu đề:Bốn Nguyên Tắc Cơ Bản
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Muhammad bin Abdul Wahhaap
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Bốn nguyên tắc cơ bản là bài viết ngắn gọn do Imam Shaikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhaab sáng tác bao gồm sự hài lòng và hiểu biết về những qui tắc của đức tin, những qui tắc của đa thần, giáo lý về thị dân đa thần, lời biện hộ bị bát bỏ và lời biện hộ được công nhận
1.

Bốn Nguyên Tắc Cơ Bản
534.2 KB
: Bốn Nguyên Tắc Cơ Bản.pdf
2.

Bốn Nguyên Tắc Cơ Bản
3 MB
: Bốn Nguyên Tắc Cơ Bản.doc

Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Salah

Tiêu đề:Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Salah
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Muhammad bin Abdul Wahhaap
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Đây là bài viết ngắn gọn do Imam Shaikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhaab viết liên quan về dâng lễ Salah như: điều kiện, điều bắt buộc và nền tảng cơ bản của Salah. Và Salah là nền tảng quan trọng nhất sau câu tuyên thệ và là nền tảng bắt buộc mỗi người Muslim phải thi hành một ngày đêm năm lần.
1.

Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Solah
573 KB
: Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Solah.pdf
2.

Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Solah
3.2 MB
: Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Solah.doc

Đạo Đức Islam

Tiêu đề:Đạo Đức Islam
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Dịch thuật:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Đạo Đức Islam: Chủ đề của quyển sách này là phân tích đạo đức của tôn giáo Islam, điều mà mỗi người Muslim có đức tin dù nam hay nữ cũng phải cố bắt chước làm theo cho đến ngày lìa đời. Bởi vì Allah Đấng Vinh Quang chỉ tạo hóa ra hai loài người và ma quỉ là để hành đạo tôn thờ duy chỉ Ngài, Ngài đã hứa là sẽ ban thưởng trọng hậu cho ai làm theo tốt nhất. Thế nên, Islam luôn mời gọi và giáo dục người Muslim thi hành theo giáo điều này, đổi lại họ được thiên đàng, sự tôn trọng và sự thành công ở trần gian cùng với biết bao điều tốt đẹp khác. Bên cạnh đó Ngài cũng đã cảnh cáo và răng đe những ai tỏa ý chống đối, tự cao sẽ bị trừng phạt khủng khiếp, đó là hỏa ngục một nơi ở vô cùng xấu xa và kinh khủng.
1.

Đạo Đức Islam
2.8 MB
: Đạo Đức Islam.pdf
2.

Đạo Đức Islam
6.6 MB
: Đạo Đức Islam.doc

Islam là…

Tiêu đề:Islam là…
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Pete Seda
Dịch thuật:Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Xem xét lại:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Islam là… : Đây là sách mà soạn giả muốn giới thiệu về Islam và chứng minh nó là một tôn giáo đúng thực và duy nhất đáng được noi theo.
1.

Islam là…
528.9 KB
: Islam là....pdf
2.

Islam là…
4.6 MB
: Islam là....docx

Islam, Một Tôn Giáo Toàn Vẹn

Tiêu đề:Islam, Một Tôn Giáo Toàn Vẹn
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Muhammad Al-Ameen Al-Shanqity
Dịch thuật:Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Xem xét lại:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Islam, Một Tôn Giáo Toàn Vẹn: Quyển sách phân tích và làm rõ mười vấn đề cốt lõi của cõi trần gian, trong đó, một số vấn đề rất quan trọng cho cả hai cõi, trần gian và ngày sau, và một số chỉ mang tính khuyến cáo và nhắc nhở
1.

Islam, Một Tôn Giáo Toàn Vẹn
1.6 MB
: Islam, Một Tôn Giáo Toàn Vẹn.pdf
2.

Islam, Một Tôn Giáo Toàn Vẹn
13.2 MB
: Islam, Một Tôn Giáo Toàn Vẹn.docx

Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện

Tiêu đề:Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Dịch thuật:Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Xem xét lại:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện: Một bức thông điệp giá trị mà người biên soạn đã đề cập đến tầm quan trọng của việc dâng lễ cầu nguyện và sự gìn giữ việc dâng lễ đúng theo giờ giấc qui định, cũng như những ân phước được ban cho qua việc làm đó; đồng thời bức thông điệp cũng cảnh báo về sự bỏ bê lơ là việc dâng lễ sẽ là một trọng tội và sẽ bị xét xử ở Ngày Phán Xét.
1.

Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện
564.2 KB
: Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện.pdf
2.

Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện
3.5 MB
: Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện.doc

Tôn Giáo Chân Lý

Tiêu đề:Tôn Giáo Chân Lý
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Abu Ameenah Bilal Philips
Xem xét lại:Abu Hisaan Ibnu Ysa – Muhammad Djandal
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Tôn Giáo Chân lý: đây là quyển sách rất súc tích ngắn gọn giúp cho những ai muốn tìm hiểu về tôn giáo chân lý, tôn giáo của Thượng Đế ngự trị trên bảy từng trời ban xuống.
1.

Tôn Giáo Chân Lý
588.1 KB
: Tôn Giáo Chân Lý.pdf
2.

Tôn Giáo Chân Lý
3.8 MB
: Tôn Giáo Chân Lý.doc

Tóm Lược Giáo Lý Phái Sunnah & Jama-ah (Khái Niệm & Các Đặc Điểm)

Tiêu đề:Tóm Lược Giáo Lý Phái Sunnah & Jama-ah (Khái Niệm & Các Đặc Điểm)
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Muhammad bin Ibrohim Al-Hamd
Dịch thuật:Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Xem xét lại:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Tóm Lược Giáo Lý Phái Sunnah & Jama-ah (Khái Niệm & Các Đặc Điểm): Là quyển sách được biên soạn về đề tài phân tích và giải thích giáo lý của phái Sunnah và Jama-ah, và những gì mà Allah đã cho thấy sự nổi bật của họ trong kiên thức hữu ích cũng như những việc làm ngoan đạo, những đức tính đáng ca ngợi và phẩm chất đạo hạnh đáng kính.
1.

Tóm Lược Giáo Lý Phái Sunnah & Jama-ah (Khái Niệm & Các Đặc Điểm)
613.2 KB
: Tóm Lược Giáo Lý Phái Sunnah & Jama-ah (Khái Niệm & Các Đặc Điểm).pdf
2.

Tóm Lược Giáo Lý Phái Sunnah & Jama-ah (Khái Niệm & Các Đặc Điểm)
3.1 MB
: Tóm Lược Giáo Lý Phái Sunnah & Jama-ah (Khái Niệm & Các Đặc Điểm).doc

Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải

Tiêu đề:Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải: đây là một bài thuyết giảng do Abu Hisaan soạn và thuyết trình vào thứ sáu ngày 8/7/1432 H nhằm ngày 10/6/2011, trong phần một của bài thuyết giảng được rút ra từ bài thuyết giảng của Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen với nội dung phân tích tầm quan trọng của đức tính độc thần trong Islam, và phần hai của bài thuyết giảng với nội dung phân tích tính nguy hiểm của bùa ngải và bói toán, mê tín dị đoan, được rút ra từ quyển sách “bưc thư giáo lý về bùa ngải và bói toán” của cố tác giả Shaikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz.
1.

Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải
558.4 KB
: Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải.pdf
2.

Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải
4.3 MB
: Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải.doc
3.

Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải
4.9 MB
: Tầm Quan Trọng Của Tâuhid & Sự Nguy Hiểm Của Bùa Ngải.mp3

Fata-wa (Hỏi Đáp) Cho Phụ Nữ Về Tháng Ramadan

Tiêu đề:Fata-wa (Hỏi Đáp) Cho Phụ Nữ Về Tháng Ramadan
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Dịch thuật:Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Xem xét lại:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Fata-wa (Hỏi Đáp) Cho Phụ Nữ Về Tháng Ramadan: Quyển sách nhỏ với một số câu hỏi và trả lời về những thắc mắc của chị em phụ nữ về những sự việc liên quan đến Ramadan.
1.

Fata-wa (Hỏi Đáp) Cho Phụ Nữ Về Tháng Romadon
410.7 KB
: Fata-wa (Hỏi Đáp) Cho Phụ Nữ Về Tháng Romadon.pdf
2.

Fata-wa (Hỏi Đáp) Cho Phụ Nữ Về Tháng Romadon
3 MB
: Fata-wa (Hỏi Đáp) Cho Phụ Nữ Về Tháng Romadon.doc

Các Ngôi Vườn Của Những Người Nhịn Chay

Tiêu đề:Các Ngôi Vườn Của Những Người Nhịn Chay
Ngôn Ngữ:Việt Nam
Tác giả:Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz – Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen
Dịch thuật:Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Xem xét lại:Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản:Al-Rabwah
Tóm lược:Các Ngôi Vườn Của Những Người Nhịn Chay: Quyển sách tập hợp nhiều chủ đề khác nhau về việc nhịn chay như: Lời khuyên nhân dịp đón tháng Ramadan, Những điều làm hỏng nhịn chay, Những Điều Không Làm Hỏng Nhịn Chay, Tháng Ramadan là tháng trong đó Kinh Qur’an được ban xuống, Lễ Nguyện Taraawih, Một Số Điều Lưu Ý Đối Với Việc Đi Masjid Của Chị Em Phụ Nữ, Đi Hành Hương Umrah Trong Tháng Ramadan, Nghi Thức Umrah, Al-I’tikaaf trong tháng Ramadan.
1.

Các Ngôi Vườn Của Những Người Nhịn Chay
1.3 MB
: Các Ngôi Vườn Của Những Người Nhịn Chay.pdf
2.

Các Ngôi Vườn Của Những Người Nhịn Chay
5.1 MB
: Các Ngôi Vườn Của Những Người Nhịn Chay.doc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s